Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Niedziela Zesłania Ducha Świętego
R: O Stworzycielu, Duchu, przyjdź
Veni Creator
Pamiątkę dnia świątecznego
Przybądź Duchu Stworzycielu
Przybądź Stwórco Duchu Boży
O: Duch Pański napełnił okrąg ziemi

O Tajemniczy Płomieniu
Idźcie na cały świat (zw. 4, 5)
K: Pan siebie, jako pokarm życia

To Ty, o Panie chlebie nasz
Chwal Syjonie Zbawiciela
Dz: Te Deum

Ciebie Boże wielbimy (chwalimy)
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Z: Wesel się Królowo miła

Regina Coeli

Komentarze

Popularne posty z tego bloga