II Niedziela Zwykła, A,

II Niedziela Zwykła, A,
R: Com przyrzekł Bogu (z 3 zwrotką)* (w nawiązaniu do Ewangelii)
Oto jest Baranek Boży (w nawiązaniu do Ewangelii)
Boże, zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Cały świat niech śpiewa tę pieśń (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chwalcie Pana wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Tobie, Mądrości Przedwieczna (LG) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Niech się radują niebiosa i ziemia (LG) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Ojcze z Niebios (w nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego)

Ludu Kapłański (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
K: Oto jest Baranek Boży (w nawiązaniu do Ewangelii)

O Panie Tyś moim Pasterzem (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 5)
Pan wieczernik przygotował (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 5)
Panie mój, cóż Ci oddać mogę? (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 5)
Bóg jest miłością (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 J 4, 16)
Oto Święte Ciało Pana (w nawiązaniu do Antyfony na komunię
por. 1 J 4, 16)
Ojciec nam powierzył Słowo (w nawiązaniu do Antyfony na komunię
por. 1 J 4, 16)
Jezu miłości Twej (w nawiązaniu do Antyfony na komunię
por. 1 J 4, 16)
Jezu drogi, Tyś miłością (w nawiązaniu do Antyfony na komunię
por. 1 J 4, 16)  
U: Alleluja, Zbawienie, chwała i moc (w nawiązaniu do Ewangelii)
Cały świat niech śpiewa tę pieśń (w nawiązaniu do I czytania)
Głoś Imię Pana (w nawiązaniu do I czytania)
Z: Złącz Panie miłujących Cię

Przez Chrztu świętego wielki dar
Com przyrzekł Bogu
Dowolna pieśń do NMP 

[tekst jest mój - może komuś się przyda]
*3. Ten, Który przyszedł, by zbawić ludzi,
uświęcił wody Jordanu.
Głos Ojca z nieba zabrzmiał dokoła
Ten jest mój Syn umiłowany

O Panie Boże dzięki Ci, żeś
z kraju mroku wybawił ludzi,
że Słowo Ciałem się stało.
Na temat grania kolęd po Niedzieli Chrztu Pańskiego tutaj
Polecam także ten tekst: B. Gałązka: "Słów kilka o koledach do 2 lutego" W propozycjach pieśni nie będę umieszczał kolęd. Każdy, kierując się lokalną "tradycją" i własnym wyczuciem, może dodać je we własnym zakresie. Kolędy nie korespondują z tekstami mszalnymi, Liturgią słowa i Okresem Zwykłym.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga