IV Niedziela Zwykła, A,

IV Niedziela Zwykła, A,

R: Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Głoś Imię Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pod Twa obronę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Złącz Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże obdarz Kościół (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ubi caritas (...) congregavit nos in unum (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Tylko Bóg mi dopomoże (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)

Wszystkie pieśni oparte o tekst Ośmiu błogosławieństw (w nawiązaniu do Ewangelii i całej Liturgii słowa)
Szczęśliwi słudzy (w nawiązaniu do Ewangelii i całej Liturgii słowa)
Pd: Błogosławieni ubodzy i cisi (w nawiązaniu do Ewangelii i całej Liturgii słowa)
Wszystkie pieśni oparte o tekst Ośmiu błogosławieństw (w nawiązaniu do Ewangelii i całej Liturgii słowa)

Gdzie miłość wzajemna i dobroć (w nawiązaniu do Ewangelii i całej Liturgii słowa)
Wszystko Tobie (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
K: Bądź uwielbiony miłosierny Boże (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 31(30), 17-18)
Panie mój, cóż Ci oddać mogę? (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 31(30), 17-18)
Panie dobry jak chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 31(30), 17-18)
Błogosławieniu ubodzy i cisi (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 5, 3. 5)
Wszystkie pieśni będące parafrazą Kazania na górze (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 5, 3. 5)
U: Dzięki, o Panie
Czego chcesz od nas Panie
Dałeś nam chleb z nieba
Niechaj będzie uwielbiony
Pójdźmy pokłońmy się Panu

Pójdźcie błogosławić Pana
Wszystko co żyje, niech wielbi Pana
Z: Dowolna pieśń do NMP

Błogosławiona jesteś Maryjo
Wszystkie pieśni oparte o tekst Ośmiu błogosławieństw (w nawiązaniu do Ewangelii i całej Liturgii słowa)

Komentarze

Popularne posty z tego bloga