VII Niedziela Zwykła, A,

VII Niedziela Zwykła, A,
R: Panie, ufam miłosierdziu Twemu! (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
W każdym strapieniu (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pieśń wdzięczności śpiewaj Panu (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Przed Twym miłosierdziem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (1, 5, 9) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Domine in tua misericordia + Ps 12, 1 (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Panie, ufam miłosierdziu (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Szczęśliwy człowiek, który ufa (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście i Komunię)
Pd: Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Ewangelii)
Przykazanie nowe (w nawiązaniu do Ewangelii)
Miłujcie się wzajemnie (w nawiązaniu do Ewangelii)
Z pokorą upadamy (1, 2) (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Intende voci oratonis + Ps 5, 2. 3 (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami, oraz prośba o wysłuchanie modlitw zanoszonych przed ołtarz)
Miłujcie się wzajemnie (w nawiązaniu do Ewangelii)
Przykazanie nowe daję wam (w nawiązaniu do Ewangelii)
K: Bądźże pozdrowiona
Czego chcesz od nas Panie (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 9, 2-3)
Karmisz, Panie, nas swym Ciałem
Narrabo omnia mirabilia tua + Ps 9, 8-13 (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 9, 2-3)
Synu Boży narodzony (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 11, 27)
Bóg jest miłością, zbawieniem darzy (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 11, 27)
Panie zostań z mani, Boże w Hostii utajony (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 11, 27)
U: Bądź uwielbiony, miłosierny Boże (w nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego)
Dziękujmy Mu za miłość
Pieśń wdzięczności śpiewaj Panu
Dzięki, o Panie
Bóg jest miłością
Z: Miłosierdziem Twoim, Panie (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pieśń ku czci NMP 

Matko Niebieskiego Pana
Miłosierna Matko Boska

Komentarze

Popularne posty z tego bloga