III Niedziela Wielkiej Nocy A

W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.
 
R: Chwalcie Pana wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Zwycięzca śmierci
Nie zna śmierci (zw 4) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Alleluja, biją dzwony
Alleluja, Jezus żyje
Pd: Niechaj z nami będzie Pan (w nawiązaniu do wersetu przed Ewangelią)

Uczcijmy Zmartwychwstałego (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Chrystus zmartwychwstał jest (nie pomijając zwrotki 8) (w nawiązaniu do Ewangelii)
Zmartwychpowstał Pan prawdziwie
K: Panie zostań z nami, Boże (w nawiązaniu do Ewangelii i Antyfony na komunię)
Panie zostań z nami, pod postacią cleba (w nawiązaniu do Ewangelii i Antyfony na komunię)
Otrzyjcie już (zw 6 - Do Emaus...) (w nawiązaniu do Ewangelii i Antyfony na komunię)
Jesu dulcis memoria (zwrotka: Mane nobiscum Domine) (w nawiązaniu do Ewangelii i Antyfony na komunię)
Pieśni Eucharystyczne (w nawiązaniu do Ewangelii i Antyfony na komunię)
In Resurrectione Domini (Alleluja..., O Filii et Filiae)
Alleluja, żyw już jest
U: Alleluja, Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Alleluja, Zbawienie, chwała i moc Chwała, moc i dziękczynienie
Z: Wesel się Królowo Miła
Regina Coeli
Dowolna pieśń wielkanocna

Komentarze

Popularne posty z tego bloga