V Niedziela Wielkanocna, A,V Niedziela Wielkanocna, A,
R: Niech się radują niebiosa i ziemia (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Alleluja, żyje Pan
Wykrzykuj, ziemio, głośno (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Cantate Domino canticum (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Nasze plany i nadzieje (w nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego i Ewangelii)
Zwycięzca śmierci
Alleluja, Jezus żyje
Pd: Panie, umocnij wiarę naszą (w nawiązaniu do ewangelii)
Iubilate Deo universa terra
dowolna pieśń wielkanocna
K: Ludu kapłański (4 i 7) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię [7], w nawiązaniu do ewangelii [4])
Niech Cię chwali, Boże
Jezu, Tyś Drogą idę więc za Tobą (w nawiązaniu do Ewangelii)
Tanto tempore vobiscum + Ps 32, 1-13, 12-13, 18
U: Dzięki Tobie, Boże (1-2, 4)
Wszystko co żyje
Bądź uwielbiony miłosierny Boże (w nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego i Ewangelii)
O Boże, dzięki Ci składamy (w nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego i Ewangelii)
Z: Już Zbawiciel, Jezus żyje
Przez Twoje święte
Pieśń do Matki Bożej:
Chwalcie łąki umajone

Komentarze

Popularne posty z tego bloga