Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana (święto, czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego) Jest to nowe święto zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 22 lutego 2013 r. dla Kościoła w Polsce. Będzie ono obchodzone zawsze w czwartek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego.


Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana (święto, czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego) Jest to nowe święto zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 22 lutego 2013 r. dla Kościoła w Polsce. Będzie ono obchodzone zawsze w czwartek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. R: Ludu Kapłański (zw. 4, 5)
Pd: Chrystus, Chrystus
K: Kłaniam się Tobie
Jeden chleb
Jezusa ukrytego
Sław, języku, pełną chwały
Jam jest chleb życia
Panie, zostań z nami
Witam Cię, witam
U: Rzekł Pan do pana mego
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Z: Kapłanem Jezus Chrystus jest
Chrystus Wodzem

"FORMULARZ MSZY ŚWIĘTEJ
ANTYFONA NA WEJŚCIE (Por. Hbr 7, 24; 9, 15) Chrystus, Pośrednik nowego Przymierza, które trwa na wieki, * ma Kapłaństwo nieprzemijające. Odmawia się Chwała na wysokości.
KOLEKTA Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, + spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, * okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

MODLITWA NAD DARAMI Panie, Boże, niech nasz Pośrednik, Jezus Chrystus, uczyni te dary miłymi Tobie * i wraz z Sobą przedstawi nas jako wdzięczną ofiarę. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA Kapłaństwo Chrystusa i Kościoła
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W. Godne to i sprawiedliwe.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. Ty przez namaszczenie Duchem Świętym * ustanowiłeś Twojego Jednorodzonego Syna Kapłanem nowego i wiecznego przymierza * i postanowiłeś, że Jego jedyne kapłaństwo będzie trwało w Kościele. * Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królewskim kapłaństwem, * lecz w swojej miłości dla braci wybiera ludzi, * którzy przez święcenia otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie. * W Jego imieniu odnawiają oni Ofiarę, przez którą odkupił ludzi, * i przygotowują dla Twoich dzieci ucztę paschalną. * Otaczają oni miłością Twój lud święty, * karmią go słowem i umacniają sakramentami. * Poświęcając swoje życie dla Ciebie i dla zbawienia braci, * starają się upodobnić do Chrystusa i składają Tobie świadectwo wiary i miłości. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty, Święty, Święty...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ (Mt 28, 20b) Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata.

MODLITWA PO KOMUNII Prosimy Cię, Panie, niech święta Hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, + abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości, * przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum. Probatum seu confirmatum, die 22 februarii 2013. Prot. 109/13/L."Cytat ze strony fronda.pl

Komentarze

Popularne posty z tego bloga