Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, A,B,C, "Boże Ciało"


R: Sław języku tajemnicę  
Karmisz, Panie, nas swym ciałem  
Zróbcie  Mu miejsce
Sławcie usta Ciało Pana
Cibavit eos ex adipe frumenti + Ps 80, 2-3. 11
 

Po II czytaniu można wykonać sekwencję "Chwal Syjonie" - w nowym wydaniu Lekcjonarza jest podane polskie tłumaczenie.
Pd: Jeden chleb  
Pomiędzy lud swój  
Z rąk kapłańskich  
Jam jest Chlebem żywym  
Pan zstąpił z Nieba  
Panie, pragnienia ludzkich serc  
Kłaniam się Tobie (3)  
Portas caeli aperuit Dominus + Ps 77, 1 + Mt 13, 35 Sanctificavit Moyses altare Domino
Chwalmy niewysłowiony  
Rzućmy się wszyscy społem
K: Panie dobry jak chleb
Chwal Syjonie
 
Lauda Sion
Pan siebie, jako pokarm życia
Pan Wieczernik przygotował
 
Panie, dobry jak Chleb  
O Panie, Ty nam dajesz  
Zbliżam się w pokorze
Witam Cię witam
O święta uczto 

Jezusa ukrytego 
Pan zstąpił z nieba
Zróbcie Mu miejsce
Qui manducat carnem meam + Ps 118, 1-2. 11. 49-50. 72. 103. 105. 162
 
U: Te Deum  
Upadnij na kolana  
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Dziękczynne pieśni śpiewajmy
 
Z: Boże, coś Polskę
Chrystus Wodzem
 
Chwała i dziękczynienie  
Pójdźcie błogosławić Pana  
Pobłogosław lud Twój, Panie  
Pozdrawiamy Cię  
Pobłogosław Jezu drogi 
 

Na Mszy Świętej, po której następuje procesja:
U: cisza
Wystawienie Pana Jezusa w NS: Przed tak wielkim
Niechaj będzie pochwalony
O Zbawcza Hostio

Procesja:
U drzwi Twoich  Bądźże pozdrowiona Kłaniam się Tobie Twoja cześć, chwała Rzućmy się wszyscy społem Przy ostatnim ołtarzu, po modlitwie przed błogosławieństwem, w czasie okadzania Pana Jezusa w NS: Ciebie Boże chwalimy (zw 1-3) Na zakończenie: Boże, coś Polskę

Bardziej szczegółowy plan procesji (dobór pieśni szczególnie tam, gdzie nie ma orkiestry)

Początek procesji: Twoja cześć, chwała; Rzućmy się wszyscy społem; Jezu w Hostii utajony

W drodze do II stacji: Bądźże pozdrowiona, O mój Jezu, w Hostii skryty; Oto święte ciało Pana

W drodze do III stacji: Zróbcie mu miejsce; Idzie, idzie Bóg prawdziwy; Kłaniam się Tobie

W drodze do IV stacji: Panie, dobry jak Chleb, Jezusa ukrytego; O milcząca Hostio biała

Do wykorzystania ponadto: W sakramencie utajony; Wielbię Ciebie; Witaj, Boże utajony; Witam Cię, witam; Upadnij na kolana; Chwalmy niewysłowiony

Po wejściu procesji - Te Deum. Jeśli nie ma powrotu do kościoła intonuje się Te Deum, po czym następuje modlitwa i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie - Boże, coś Polskę.

Jeśli procesja wraca do kościoła: U drzwi Twoich. W kościele intonuje się hymn Te Deum. Następuje modlitwa i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Pieśń na zakończenie - Boże, coś Polskę.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga