XI Niedziela Zwykła, A,


R: Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ku Tobie, Panie, wznosimy śpiew (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Nieśmiertelny blasku Ojca (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pod Twa obronę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Ewangelii)
Głoś Imię Pana (w nawiązaniu do Ewangelii)
Pd: Chrystus, Chrystus (w nawiązaniu do II czytania)
Idźcie na cały świat (w nawiązaniu do Ewangelii)
K:Jak miłe przybytki nam dał (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 27 (26), 4)
Złącz Panie miłujących Cię (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 17, 11)
Chwal Syjonie Zbawiciela
Zbliżam się w pokorze
U: Cały świat niech śpiewa tę pieśń (w nawiązaniu do Ewangelii)

Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie (w nawiązaniu do Ewangelii)
Z: O Panie poślij nas (w nawiązaniu do Ewangelii)

Dowolna pieśń do NMP

Komentarze

Popularne posty z tego bloga