XV Niedziela Zwykła, A,R: Boże mój, spragniony jestem Ciebie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ciebie całą duszą pragnę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdźmy do Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Na Twe słowo się zbliżamy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście i Liturgii słowa)
Pd: Niechaj z nami będzie Pan (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Kolekty)
K: Jam jest Chlebem żywym (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 56)
Chwalmy niewysłowiony (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 56)
O Panie, Ty nam dajesz (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 56)
Pomiędzy lud swój idzie sam (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 56)
Jak miłe przybytki (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 84 (83), 4-5)U: Upadnij na kolana
Z: Dowolna pieśń do Matki Bożej
Błogosławiona jesteś Maryjo (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Brzmi cichej godziny
Od Jutrzenki, Ty jesteś piękniejsza


Komentarze

Popularne posty z tego bloga