XXX Niedziela Zwykła, A, w kościele katedralnym i kościołach nie poświęconych (pobłogosławionych) i w kościołach poświęconych (dedykowanych, dawniej zwanych konsekrowanymi), których data poświęcenia jest znana

R: Jezu, ma radości (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Jezu, Ty każesz się weselić (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
O Ty Przedwieczny (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdźcie przed naszym Panem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ty Wszechmocny Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Przykazanie nowe (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Miłujmy się wzajemnie (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pd: Bóg jest miłością (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Miłuję Pana (w nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego)
K: Alleluja, Zbawienie, chwała i moc (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ps 20 (19), 6)
Kantyk św. Pawła (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2)
Karmisz Panie (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ps 20 (19), 6)
Sławcie usta ciało Pana (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2)
Panie dobry jak chleb (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2)
Przyjmij, Ojcze tę ofiarę (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2)
O Święta Uczto (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2)
Panie, pragnienia ludzkich serc (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2)
To Ty, o Panie Chlebie nasz (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2)
O Boze dzięki Ci składamy (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2)
U: Upadnij na kolana
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu 3x
Dziękczynne pieśni
Bóg jest miłością
Ubi caritas (Liber Usualis)
Z: Złącz Panie miłujących Cię (w nawiązaniu do Modlitwy po komunii)
Dowolna pieśń do Matki Bożej (w październiku szczególnie ku czci MB Różańcowej)

Komentarze

Popularne posty z tego bloga