IV Niedziela Zwykła, B,


R: Złącz Panie miłujących Cię (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże obdarz Kościół Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kłaniam się Tobie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście
Witam Cię, witam (1,4) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdź do Jezusa (w nawiązaniu do Ewangelii) lub
Pd: Pójdź do Jezusa (w nawiązaniu do Ewangelii) lub
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Ewangelii)
K: To Ty, o Panie
Pieśni o Ośmiu błogosławieństwach, nawiązujące w swej tematyce do Ośmiu błogosławieństw (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Mt 5, 3. 5)
Błogosławieni ubodzy i cisi (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Mt 5, 3. 5)
Błogosławieni (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Mt 5, 3. 5)
Pieśni mówiące o Bożym miłosierdziu (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ps 31(30), 17-18)
Bądź uwielbiony Miłosierny Boże (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ps 31(30), 17-18)
U: Cały świat
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Upadnij na kolana
Dziękczynne pieśni
Z: Pieśń do Matki Bożej

Komentarze

Popularne posty z tego bloga