V Niedziela Zwykła, B,

R: Przyjdźcie do mnie wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kłaniam się Tobie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Alleluja, Chwalmy Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Upadnij na kolana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże mocny, Boże cudów (w nawiązaniu do Ewangelii)
Pójdź do Jezusa (w nawiązaniu do Ewangelii) lub
Chrystus, Chrystus (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Rodziną Bożą jesteśmy (w nawiązaniu do Kolekty)
Ty Wszechmocny Panie (w nawiązaniu do Ewangelii)
Głoś Imię Pana (w nawiązaniu do II czytania)
Pieśni mówiące o Boskim Lekarzu, Chrystusie uzdrawiającym i uwalniającym człowieka (w nawiązaniu do Ewangelii) lub
Pd: Wszystko Tobie oddać pragnę (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Gdzie jest Jezus, ma pociecha (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pójdź do Jezusa (w nawiązaniu do Ewangelii) lub
Stwórco chleba, Stwórco wina (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Pieśni mówiące o Boskim Lekarzu, Chrystusie uzdrawiającym i uwalniającym człowieka (w nawiązaniu do Ewangelii) lub
K: Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 107 (106), 8-9)
Panie dobry jak chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 107 (106), 8-9)
Chrystus Pan, karmi nas (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 107 (106), 8-9)
Pan siebie, jako Pokarm Życia (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 107 (106), 8-9)
Wszystkie pieśni o 8 błogosławieństwach (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 5, 4. 6)
Błogosławieni ubodzy i cisi (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 5, 4. 6)
Ja wiem, w Kogo ja wierzę (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
U: Dziękczynne pieśni
Dzięki, o Panie
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Dzięki, o Boże Ojcze
Bądź pochwalon na wieki
Z: Pieśni do Matki Bożej
Idźcie na cały świat (4) (w nawiązaniu do Ewangelii)

Komentarze

Popularne posty z tego bloga