Niedziela Palmowa, Wielki Tydzień, Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielka Środa, Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy Pańskiej, Wielki Piątek, Adoracja Krzyża, Wielka Sobota, Wigilia Paschalna, Niedziela Zmartwychwstania, Niedziela Wielkanocna, Poniedziałek Wielkanocny

Niedziela Palmowa, Wielki Tydzień, Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielka Środa, Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy Pańskiej, Wielki Piątek, Adoracja Krzyża, Wielka Sobota, Wigilia Paschalna, Niedziela Zmartwychwstania, Niedziela Wielkanocna, Poniedziałek Wielkanocny

Wszystkie propozycje pieśni, są do pobrania jako plan z miejscem na notatki, numery stron itp:  http://musicamsacram.pl/artykuly


NIEDZIELA PALMOWA

MSZA Z PROCESJĄ Z PALMAMI


Śpiew na wejście kapłana: Wjeżdża Król nasz Jezus cichy:

Hosanna Synowi Dawidowemu:

Hosanna filio David:

Chwalcie Pana wszyscy:

Gloria, laus et honor:

Pozdrowienie wiernych

Poświęcenie palm: Dzieci Hebrajskie:

Chrystus Wodzem:

Pueri Hebraeorum + Ps 23 lub Ps 46:

Ewangelia

Zachęta do pójścia w procesji

Procesja:

Chrystus Wodzem:

Dzieci Hebrajskie:

Króluj nam Chryste:

Cóż Ci Jezu damy:

Chwała i cześć, o Królu Chryste:

Chrystus Wodzem + Psalm 117:

Idziesz przez wieki:

Wszyscy wielbią Twe Imię:

Pd: Ogrodzie oliwny:

Króla wznoszą się znamiona:

Jużem dość pracował:

Krzyżu święty:

Improperium exspectavit cor meum + Ps 68, 2. 22:

Najdroższy Jezu, w czymże Twoja wina:

Ofiara krzyża spełniona:

Ludu mój, ludu:

K: O Krwi najdroższa:

Witam Cię, witam:

Ach mój Jezu:

Wisi na Krzyżu:

Ogrodzie oliwny:

Ojcze, Boze wszechmogący (1-9):

Pater, si non potest hic calix transire + Ps 21, 2-3, 5-7, 15, 17-18, 22-24, 28, 30-32:

In Monte Oliveti:

U: Cisza

Dzięki Ci, Panie (1-2):

Śpiewaj, śpiewaj sercem całym:

Z: Któryś za nas /3x + I Ty, któraś... /3x:

Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz:

Krzyżu Święty:

Zawitaj ukrzyżowany:

Rozmyślajmy dziś wierni chrześcijanie:

Króla wznoszą się znamiona:

Jużem dość pracował:

Stabat Mater dolorosa:

Stała Matka boleściwa:NIEDZIELA PALMOWA

MSZA BEZ PROCESJI Z PALMAMIR: Bóg nad swym ludem zmiłował się:

Domine, ne longe facias + Ps 21, 2:

Poświęcenie palm: Chrystus Wodzem /3x:

Pd: Ogrodzie oliwny:

K: Krwi najdroższa:

Witam Cię, witam:

Ach mój Jezu:

Wisi na Krzyżu:

U: Cisza

Z: Któryś za nas /3x + I Ty, któraś... /3x:WIELKI PONIEDZIAŁEK

R: W krzyżu cierpienie:

Chrystus cierpiał za nas:

O duszo wielka nabożna:

Krzyżu Chrystusa, w Tobie nasza siła (1-3):

Stanę pod krzyżem (1-8):

Pd: Króla wznoszą się znamiona:

Wisi na krzyżu:

Przystąpcie bliżej grzesznicy (1, 3):

Witaj, Panie Jezu Chryste, namaszczony olejem:

Krzyżu Chrystusa:

K: Witam Cię, witam:

Attende Domine (1-4):

Serce me do Ciebie wznoszę:

U: Błogosławiony i jedyny Władco:

Dziękujmy zawsze za wszystko:

Upadnij na kolana:

Z: Gdy widzę Ciebie Krwią oblanego:

Jezu, Tyś cały krwią zbroczony:

Krzyżu mój krzyż:

Za wszystko dobro:

Dowolna pieśń pasyjna:

 

WIELKI WTOREK

R: Rozmyślajmy dziś:

Ogrodzie oliwny:

Jezu Tyś cały krwią zbroczony:

Cierniami uwieńczoną (1-2):

O Głowo uwieńczona (1-2):

Pd: Krzyżu święty, nade wszystko:

Ojcze Boże wszechmogący:

Jużem dość pracował (4, 6):

Krzyżu mój, krzyżu (2):

K: O krwi najdroższa:

Oto jest Baranek Boży:

Kiedy razem się schodzimy:

Wielka to miłość Boga Ojca:

U: Boże, zmiłuj się nad nami (1-2):

Chwała Tobie i dzięki:

Z: Jedyny Dawco zbawienia:

Kto jest sługą Matki świętej:

Ach mój Jezu:

Dowolna pieśń pasyjna:WIELKA ŚRODA

R: Jezusa Judasz przedał:

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony:

Króla wznoszą się znamiona:

Śpiewaj, śpiewaj sercem całym (1-4):

Pd: O krwi i wodo:

Rozmyślajmy dziś (2):

Ogrodzie Oliwny:

Pozwól mi Twe męki śpiewać (2-3):

K: O Krwi najdroższa:

Chrystus cierpiał za nas:

Ludu mój, ludu:

Panie, dobry jak chleb (1, 4):

U: cisza

Dziękujmy Mu za miłość (1-4):

Z: Dobranoc głowo święta:

Któryś za nas cierpiał rany:

O Jezu mój, o Zbawco mój:

Dowolna pieśń pasyjna:WIELKI CZWARTEK

R. A myśmy się chlubić powinni: 
W krzyżu cierpienie:

Krzyżu Chrystusa:

Ludu Kapłański:

Nos autem gloriari + Ps 66, 2:

Ubi caritas (z Liber Usualis):

Po hymnie Chwała na wysokości organy milkną lub służą tylko do podtrzymania śpiewu.

Umywanie nóg: Przykazanie nowe:

Miłujcie się wzajemnie:

Pd: Gdzie miłość wzajemna:

Miłujcie się wzajemnie:

Ubi Caritas:

Przykazanie nowe:

K: Pan Wieczernik przygotował:

Panie, pragnienia ludzkich serc:

O święta Uczto:

Jezusa Ukrytego:

Zbliżam się w pokorze:

Panie dobry jak chleb:

Pan siebie jako pokarm życia:

Adoro Te Devote:

Oto święte Ciało Pana:

Pomiędzy lud swój idzie sam:

Jeden chleb:

Dominus Iesus postquam:

Hoc corpus, quod pro vobis tradetur + Ps 22, 1-6:

Oto Chleb Aniołów:

To Ty, o Panie, chlebie nasz:

Sławcie usta Ciało Pana:

U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz:

O Boże dzięki Ci składamy:

Dziękczynne pieśni:

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz:

Psalmy śpiewane na zakończenie uczty paschalnej:

Chwalcie, o dziatki Najwyższego Pana (Ps 113):

Kiedy z Egiptu Izrael wychodził (Ps 114):

Nie nam, o Panie, nie nam (Ps 115):

Wierzę w Boga (Ps 116):

Boga naszego chwalcie (Ps 117):

Sławcie Pana, bo jest dobry (Ps 118):

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu: Sław, języku, Tajemnice (wszystkie zwrotki):

Chwalmy niewysłowiony:

Witam Cię, witam:

Nie ma pieśni na zakończenie – Celebrans wychodzi w ciszy!!!
Po Gloria Wielkiego Czwartku do Gloria Wigilii Paschalnej organy mają służyć tylko do podtrzymania śpiewu. Niezwykle wymownym znakiem jest milczenie organów w tym czasie. Dlatego w dzisiejszych propozycjach informacja "milkną organy". Przepisy nie zakazują gry!WIELKI PIĄTEK

R: Wejście w ciszy

Adoracja Krzyża świętego: Oto drzewo krzyża:

Improperia (czyli suplikacje w języku greckim, łacińskim i polskim) śpiewane w połączeniu z pieśnią Ludu mój, ludu:

Króla wznoszą się znamiona:

Krzyżu Chrystusa:

Krzyżu święty:

W Krzyżu cierpienie:

Panie, Ty widzisz:

Najdroższy Jezu:

Wielbimy Krzyż Twój, Panie:

Panie, nogi Twe całuje:

Stanę pod Krzyżem:

Zawitaj Ukrzyżowany:

Gorzkie Żale cz. III:

Crucem tuam adoramus:

Crux fidelis, inter omnes:

Dobranoc, Głowo święta:

Kłaniamy się Tobie, Chryste:

Króla wznoszą się znamiona:

Krzyżu Chrystusa, w Tobie nasza siła:

Krzyż mój, krzyżu:

Ofiara krzyża spełniona:

Oto Jezus umiera:

Popule meus:

Stanę pod krzyżem:

Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał:

Zbliżam się k'Tobie:

K: Witam Cię, witam:

Jezu, miłości Twej:

O Krwi najdroższa:

O Panie Ty nam dajesz:

Upadnij na kolana:

U drzwi Twoich:

Za wszystko dobro:

Witaj Chrystusowe Ciało (z Boże lud Twój):

Jezu, gdy patrzę:

Wisi na krzyżu:

Jużem dość pracował:

Jezu, miłości Twej:

Psalm 22 - Boże mój, czemuś mnie opuścił?:

Witaj, Krynico, dobra wszelakiego:

Zbliżam sie w pokorze:

U: cisza

Śpiewaj, śpiewaj sercem całym:

Króla wznoszą się znamiona (z ostatnią zwrotką):

Procesja do Grobu Pańskiego: Odszedł Pasterz od nas:

Płaczcie Anieli:

O grobie chwalebny:

Już Chrystus życie zakończył:

Nasz pasterz odszedł:

Jezu Chryste, Panie miły (wszystkie zwrotki):

Wyjście w ciszy (!)

WIGILIA PASCHALNA

Wejście w ciszy (!)I. Liturgia Światła: Śpiew przy wnoszeniu Paschału: Światło Chrystusa; Światłości Najświętsza:
Następuje śpiew Orędzia Paschalnego. Może je wykonać również kantor. Opuszcza on wtedy dialog z Ludem i śpiewa wersję krótszą. Pamiętajmy o uroczystym Amen po Exsultecie.

II.Liturgia Słowa: Po każdym czytaniu następuje Psalm i Modlitwa. Po czytaniu z Księgi Wyjścia nie mówi się Oto słowo Boże, melodia psalmu powinna być uroczysta. Po 7. czytaniu śpiewa się hymn Chwała na wysokości Bogu. Po 8. czytaniu następuje uroczysty śpiewa Alleluja, który też może intonować kantor. Zaleca się przywrócić melodię z Graduale Simplex (melodia ta jest też użyta w Rozesłaniu) lub druga melodia, którą znajdziemy w Śpiewniku Siedleckiego.

III. Liturgia Chrzcielna:
Śpiew Litanii do Wszystkich Świętych (wersja obrzędowa) - zaleca się przywrócić melodię greg.
Błogosławieństwo wody Chrzcielnej - Po wyjęciu Paschału z wody śpiewa się aklamację Chwała Ojcu (melodię można zaczerpnąć z doksologii z Psalmów Nieszpornych)

Aspersja: O Chryste, nasz Panie:

Com przyrzekł Bogu:

Przez Chrztu Świętego:

Pd: Zwycięzca śmierci:

Nie zna śmierci Pan żywota:

Gdzie jest, o śmierci:

K: Otrzyjcie już łzy:

Alleluja, żyw już jest:

Alleluja, Jezus żyje:

Alleluja Jezus żyje, On:

Złóżcie troski, żałujący:

Wysławiajmy Chrysta Pana:

U: Wstał Pan Chrystus:

Radośnie Panu hymn śpiewajmy:

Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie:

Z: Wesel się Królowo:

Regina Coeli:Jeśli procesja rezurekcyjna jest po Liturgii, opuszcza się błogosławieństwo. Bezpośrednio po Modlitwie po Komunii Kapłani i Asysta udają się do Grobu Pańskiego. Po okadzeniu i odśpiewaniu Chrystus zmartwychwstał:         wyrusza procesja ze śpiewem: Wesoły nam dzień dziś nastał:                 lub Chrystus zmartwychwstan jest:      Po powrocie procesji śpiewa się hymn Te Deum:             Po hymnie następuje modlitwa i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
Procesja rezurekcyjna rano: Podczas przejścia Kapłanów i Asysty do Grobu Pańskiego wykonuje się odpowiedni śpiew, np: Oto dzień, w którym Pan nasz zmartwychwstał:                           Resurrexi et adhuc tecum suum:                    Następnie wyrusza procesja. Śpiewamy Wesoły nam dzień dziś nastał:            lub Chrystus zmartwychwstan jest:          Po powrocie do kościoła i postawieniu monstrancji na ołtarzu śpiewa się Przez Twoje święte:    lub Przed tak wielkim Sakramentem:     Następnie rozpoczyna się msza święta.Pd: Alleluja! Jezus żyje:

Wstał Pan Chrystus z martwych:

Chrystus zmartwychwstał jest:

Nie zna śmierci:

Ofiarujmy chwałę w wierze:
Alleluja, biją dzwony:

K: Otrzyjcie już łzy:

Dziś Chrystus:

Król wiecznej chwały:

Alleluja, żyw już jest:

Wstał Pan Chrystus:

O nasz Jezu najłaskawszy:

Otrzyjcie już łzy płaczący:

Jezusowi cześć i chwała:

Na świętej uczcie Baranka:

Chrystus Pan zmartwychwstał:

U: Ciebie Boga wysławiamy:

Z: Wesel się, Królowo miła:

Regina coeli:

Raduj się nieba Królowo:

 PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

R: Chrystus zmartwychwstan jest Alleluja!:

Biją dzwony Zwycięzca śmierci:

Wesoły nam dzień dziś nastał:

Pd: Złóżcie troski żałujący:

Wstał Pan Chrystus:

Alleluja, alleluja, O dniu radosny:

Dziś Chrystus Król:

Ofiarujmy chwałę w wierze:

K: Nie zna śmierci Pan żywota :

Otrzyjcie już łzy płaczący:

Pan zmartwychwstał i jest z nami:

Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały:

U: Radośnie Panu hymn śpiewajmy:

Panie mój, cóż Ci oddać mogę:

Ciebie Boże wielbimy:

Z: Wesel się Królowo Miła:

Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie:

Regina coeli:

Wesoły nam dzień dziś nastał:

Komentarze

Popularne posty z tego bloga