XI Niedziela Zwykła, B,


R: Być bliżej Ciebie chcę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (8-9) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Szczęśliwy, kogo Opatrzność Boska (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdź do Jezusa (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ojcze z niebios (w nawiązaniu do Kolekty)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Kolekty)
Panie nie opuszczaj nigdy (w nawiązaniu do Kolekty)
Pd: Czego chcesz od nas Panie (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Stwórco chleba, Stwórco wina (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Z rąk kapłańskich (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Na stopniach Twego (na przygotowanie darów) (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Z pokorą upadamy (na przygotowanie darów) (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Przyjmij, o Najświętszy Panie (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Przyjmij, Ojcze, hostię białą (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Składamy Ci, Ojcze (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
K: Jak miłe przybytki (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 27 (26), 4)
Złącz Panie miłujących Cię (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 17, 11)
U: Upadnij na kolana
Cały świat, niech śpiewa tę pieśń (w nawiązaniu do Modlitwy po komunii)
Alleluja, Zbawienie, Chwała i Moc (w nawiązaniu do Modlitwy po komunii)
Z: Dowolna pieśń do Matki Bożej
Dowolna pieśń do NSPJ

Komentarze

Popularne posty z tego bloga