św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) sobota, sierpnia 04, 2018


R: A myśmy się chlubić powinni
Święta Tereso Benedykto od Krzyża
Święta Tereso Benedykto od Krzyża (Chorał DN, tom 3)
W krzyżu cierpienie 
Krzyżu Chrystusa 
Chrystus, Chrystus,
Pd: Jezu, ma radości (1, 3)
Być bliżej Ciebie chcę 
Krzyżu mój Krzyżu (zwrotka 1 i 3)
Ciebie całą duszą pragnę
Pan Jezus już się zbliża (5)
Pokładam w Panu ufność mą (3-4)
Wszystko Tobie dziś oddaję
Wszystko Tobie oddać pragnę
K: O Panie, Tyś moim Pasterzem
Pan, mój Wódz i Pasterz mój
Panie, pragnienia ludzkich serc
Pasterzem jest mój dobry Pan
Przed Twojego dziś ołtarza tronem (1-4; wg DN)
Jezu, Jezu do mnie przyjdź 
Skosztujcie i zobaczcie 
Witaj Chrystusowe Ciało
Jesteś Panie winnym krzewem (propozycja dla scholi)
U: Chwalcie Pana wszyscy
Dzięki, o Boże Ojcze (1-9)
Panie mój, cóż Ci oddać mogę?
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (7-10) 
Upadnij na kolana 
Niech się radują niebiosa 
Najwyższemu Panu chwała
Z: O Patronko Święta w niebie
Nie opuszczaj nas, Jezu (5) 
Niech wierny lud jednogłośnie (Hymn brewiarzowy) 
Trzymając lampę płonącą (Hymn brewiarzowy) 
Nadchodzi wiosna, co nigdy nie minie (Hymn brewiarzowy) 
Chryste, Wszechświata Stwórco
Jezu, zostań w nas
Złącz, Panie, miłujących Cię 
Błogosław Panie nas

Komentarze

Popularne posty z tego bloga