Świętego Wawrzyńca


R: Boże, najwyższa nagrodo
Ciebie Wawrzyńcze święty
W majestacie na niebieskim tronie 
Święty Wawrzyńcze, cierpiałeś dla Boga (Hymn brewiarzowy)
Nie bez ran ten bój się toczy (Hymn brewiarzowy)
Chrystusowego sławmy męczennika (Hymn brewiarzowy)
Boże mocny, Boże cudów
Pokładam w Panu ufność mą
Boże w dobroci 
Niech się radują niebiosa i ziemia 
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
Miłujcie się wzajemnie
Naucz nas, Panie
Witaj święty męczenniku
Ludu kapłański
Pd: Być bliżej Ciebie chcę 
Chcę bliżej Ciebie być
Jakże pójdziemy za Tobą
Wszystko Tobie dziś oddaję
Wszystko Tobie oddać pragnę 
Com przyrzekł Bogu
Boże lud Twój
Składamy Ci Ojcze 
Czego chcesz od nas, Panie
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
Z rąk kapłańskich
K: Jezu w Hostii utajony
Jezusowi cześć i chwała
Panie, pragnienia ludzkich serc
Ty sycisz głody ludzkich serc 
Panie, pragnienia ludzkich serc 
Przyjdźcie do mnie wszyscy
Miłujcie się wzajemnie
Panie mój, cóż Ci oddać mogę?/lub
Witam Cię, witam 
Ja wiem, w kogo ja wierzę 
U: Dziękczynne pieśni śpiewajmy
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz 
Niechaj będzie uwielbiony, Bóg nasz 
Panie mój, cóż Ci oddać mogę /lub
Ciebie, Boże wielbimy
Dzięki, o Panie 
Upadnij na kolana
Z: Różo z ogrodu raju rozkosznego 
Sławny imienia Boga miłośniku 
Pod Twą obronę
Kto się w opiekę 
Boże, zmiłuj się nad nami

Komentarze

Popularne posty z tego bloga