XX Niedziela Zwykła, C,


R: Spojrzyj z nieba wysokiego (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chrystus, Chrystus to nadzieja (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ojcze z niebios (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Cały świat niech śpiewa tę pieśń (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Karmisz, Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście i Liturgii słowa)
Pd: Słuchaj niewierne, Adamowe plemię (w nawiązaniu do Ewangelii)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego)
Szczęśliwy, kogo Opatrzność (w nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego)
Pójdźmy do Pana (w nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego)
Ludu kapłański (w nawiązaniu do II czytania)
Bóg kiedyś stał się jednym z nas (w nawiązaniu do Ewangelii)
Pan nie opuszcza nigdy (w nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego)
Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Kolekty)
Składamy Ci, Ojcze
Z rąk kapłańskich
K: Jam jest chleb życia (w nawiązaniu i Antyfony na komunię J 6, 51)
Jam jest chlebem żywym (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 51)
Panie, dobry jak chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 51)
Przyjdźcie do mnie wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 51)
Skosztujcie i zobaczcie (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 51)
Kto spożywa moje Ciało (propozycja dla zespołu śpiewaczego) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 51)
Ojciec nam powierzył Słowo (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 51)
Pokładam w Panu ufność mą (Ps 130(129)) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 130 (129), 7)
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, i Jego łaska (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 130 (129), 7)
Pieśń wdzięczności (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 130 (129), 7)
Dziękujmy mu za miłość (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 130 (129), 7)
O Panie, Tyś moim pasterzem (w nawiązaniu do wersetu przed Ewangelią)
U: Czego chcesz od nas, Panie
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Dziękczynne pieśni śpiewajmy
Niech się radują niebiosa
Z: Nie rzucim, Chryste
Błogosław Panie, nas
Dowolna pieśń ku czci NMP
Weź w swą opiekę
Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką
Z dawna Polski
Jak szczęśliwa Polska cała

Komentarze

Popularne posty z tego bloga