XXI Niedziela Zwykła, C,
R: Jezu, Tyś mój Pan (na podstawie Ps 86) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdź do Jezusa (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pokładam w Panu ufność mą (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Serce me do Ciebie wznoszę w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Panie, okaż nam swoje miłosierdzie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ach, mój niebieski Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Będę Cię wielbił, mój Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Głoś Imię Pana (2,3) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (4,5) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Niech nasze serca sławią Ciebie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wskaż mi, Panie, Twoje drogi (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Głoś Imię Pana (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Przez Chrztu Świętego wielki dar (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pd: Miłujcie się wzajemnie (w nawiązaniu do Kolekty)
Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Kolekty)
Przykazanie nowe (w nawiązaniu do Kolekty)
Przygotuję Ci serce (w nawiązaniu do Kolekty)
Panie, pozostań, gdy serce się trwoży (w nawiązaniu do Kolekty)
Nie ma w żadnym innym zbawienia (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
O Panie, poślij nas (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Ludu kapłański (5) (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
K: Chrystus Pan karmi nas (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 145 (144), 15)
Pan siebie jako Pokarm Życia (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 145 (144), 15)
Panie dobry jak chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 145 (144), 15)
Ja jestem chleb życia (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 54)
Jam jest Chlebem Żywym (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 54)
O, Panie, Ty nam dajesz (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 54)
Panie, zostań z nami (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 54)
Jezusowi cześć i chwała (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 54)
U: Cały świat niech śpiewa tę pieśń (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Wszystkie krańce ziemi głoście (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Wszystko, co żyje niech śpiewa (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Chwalcie Pana wszyscy (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Skosztujcie i zobaczcie
Panie mój, cóż Ci oddać mogę ?
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Chwała, moc i dziękczynienie
Z: Z tej biednej ziemi
Boże w dobroci
Niechaj z nami będzie Pan
Dowolna pieśń do NMP
Ave maris stella
Pomnij, o Najświętsza Panno
Od Jutrzenki Ty jesteś piękniejsza

Komentarze

Popularne posty z tego bloga