XXIII Niedziela Zwykła, C,


R: Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ojcze z niebios (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, obdarz Kościół Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, lud Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
O Ty Przedwieczny (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
O, miłosierdzia (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdźmy do Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wszechmocny Panie (4-6) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wielbimy Ciebie, wszechmocny (Hymn brewiarzowy) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Oto już bledną mroczne cienie nocy (Hymn brewiarzowy: ranne Msze) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Nim czas się począł (Hymn brewiarzowy: pozostałe Msze) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
W dobroci swej powiedział Pan (3,4) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Chrystus, Chrystus (w nawiązaniu do Kolekty i Modlitwy nad darami)
Bóg kiedyś stał się (w nawiązaniu do Kolekty)
Wszystko Tobie oddać pragnę (w nawiązaniu do Ewangelii)
Być bliżej Ciebie chcę (w nawiązaniu do Ewangelii)
Ludu kapłański (1,9) (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Składamy Ci, Ojcze
Z rąk kapłańskich
K: Boże, jesteś moim Bogiem (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ps 42 (41), 2-3)
Boże mój, spragniony jestem Ciebie (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ps 42 (41), 2-3)
Wierzymy w Ciebie Chryste (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię J 8, 12)
Panie, pragnienie ludzkich serc (w nawiązaniu do Modlitwy po komunii)
Jezu drogi, Tyś miłością (w nawiązaniu do Modlitwy po komunii)
Jeden chleb (w nawiązaniu do Modlitwy po komunii)
Jezu w Hostii utajony (w nawiązaniu do Modlitwy po komunii)
Idzie, idzie Bóg prawdziwy (w nawiązaniu do Modlitwy po komunii)
O mój Jezu, w Hostii skryty (w nawiązaniu do Modlitwy po komunii)
Panie dobry jak chleb (w nawiązaniu do Modlitwy po komunii)
Zbliżam się w pokorze (w nawiązaniu do Modlitwy po komunii)
Pan wieczernik przygotował (w nawiązaniu do Modlitwy po komunii)
Bądźże pozdrowiona Hostio (w nawiązaniu do Modlitwy po komunii)
Zróbcie mu miejsce (w nawiązaniu do Modlitwy po komunii)
U: O Boże, dzięki Ci składamy
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Radośnie Panu
Głoś Imię Pana
Najwyższemu Panu chwała
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Upadnij na kolana
Z: Błogosław Panie nas
Pod Twą obronę
Kto się w opiekę
Niechaj z nami
Pobłogosław Jezu drogi
Dowolna pieśń ku czci NMP
Króluj nam, Chryste
Z dawna Polski
My chcemy Boga
Idźmy tulmy się jak dziatki
Weź w swą opiekę

Komentarze

Popularne posty z tego bloga