XXIV Niedziela Zwykła, C,


R: Boże obdarz Kościół Twój (nie pomijając ostatniej zwrotki) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże lud Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem zmiłował się (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, jesteś moim Bogiem (w nawiązaniu do Kolekty)
Ciebie całą duszą pragnę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chryste, Tyś życiem (LG) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Po mrokach nocy (LG) (Msze przed południem) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wstanę i pójdę do mojego Ojca/Wstanę i wrócę do mojego Ojca (w nawiązaniu do Ewangelii)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Ewangelii)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Ewangelii)
Pieśni o Bożym Miłosierdziu (w nawiązaniu do Ewangelii)
Kto się w opiekę
Pod Twą obronę
Być bliżej Ciebie chcę
Pd: Składamy Ci Ojcze (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Z rąk kapłańskich (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Wielbimy krzyż Twój Panie (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Chrystus, Chrystus (w nawiązaniu do II czytania)
Przykazanie nowe
Gdzie miłość wzajemna
Miłujcie się wzajemnie
Wszystko Tobie
K: Jezusowi cześć i chwała (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16)
Witam , Cię witam (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16)
Oto święte Ciało Pana (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16)
O Krwi najdroższa (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16)
O Panie, Ty nam dajesz (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16)
Sław języku Tajemnicę (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16)
Sławcie usta Ciało Pana (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16)
To Ty, nasz Pan (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16)
Zbliżam się w pokorze (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16)
Chwal Syjonie (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16)
Jezu miłości Twej (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16)
Jeden chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 36 (35), 8)
Panie mój, cóż Ci oddać mogę (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 36 (35), 8)
Jeden chleb (w nawiązaniu do Ewangelii)
Jezu w Hostii utajony
Ja wiem w kogo ja wierzę
Panie, pragnienia ludzkich serc
O mój Jezu w Hostii skryty
O, Panie Tyś moim pasterzem
U: Upadnij na kolana
Dzięki, o Panie składamy dzięki
Radośnie Panu
Dziękujemy Ci Ojcze nasz
Z: Być bliżej Ciebie chcę
Idziesz przez wieki
Króluj nam Chryste
Błogosław, Panie nas
Boże, zmiłuj się nad nami
Dowolna pieśń do NMP
O, Której berła
Matko Niebieskiego Pana

Komentarze

Popularne posty z tego bloga