XXVIII Niedziela Zwykła, C,


R: Pokładam w Panu ufność mą (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Jezu miłosierny! (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wstanę i pójdę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Tylko Bóg mi dopomoże (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ciebie całą duszą pragnę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
O Boże mój, o Zbawicielu mój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście) Pd: Przyjmij najświętszy Panie (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Z rąk kapłańskich (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Wszystkie narody wychwalajcie Pana (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Bądź uwielbiony miłosierny Boże (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Nasze plany i nadzieje (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać będę (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Niechaj z nami będzie Pan (w nawiązaniu do II czytania)
K: Ojciec nam powierzył Słowo (Antyfony na komunię 1 J 3, 2)
Chrystus, Chrystus (w nawiązaniu do Antyfony na komunię 1 J 3, 2)
Chwalcie o dziatki (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 34 (33), 11)
Skosztujcie i zobaczcie (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 34 (33), 11)
Błogosławieni ubodzy i cisi (Antyfony na komunię Ps 34 (33), 11)
Boże mój Boże szukam Ciebie (Antyfony na komunię Ps 34 (33), 11)
Jezusa ukrytego
Zbliżam się w pokorze
Panie dobry jak chleb
U: Skosztujcie i zobaczcie (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 34 (33), 11)
Dzięki, o Panie (w nawiązaniu do Ewangelii)
Dałeś nam chleb z nieba
Dziękujemy Ci Ojcze nasz
Ojcze Chwała Tobie
Z: Boże mocny, Boże cudów
Dowolna pieśń do NMP
Z dawna Polski
Zawitaj Królowo różańca
Święta Panno, Tys nad wszystkie czystsza dziewice
Z dalekiej Fatimy (9-10)
O Fatimska nasza Pani (2)
Ave Maris Stella

Komentarze

Popularne posty z tego bloga