II Niedziela Zwykła, A,


R: Com przyrzekł Bogu (z 3 zwrotką)* (w nawiązaniu do Ewangelii)
Oto jest Baranek Boży (w nawiązaniu do Ewangelii)
Boże, zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Cały świat niech śpiewa tę pieśń (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chwalcie Pana wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Tobie, Mądrości Przedwieczna (LG) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Niech się radują niebiosa i ziemia (LG) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Ojcze z Niebios (w nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego)
Ludu Kapłański (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
K: Oto jest Baranek Boży (w nawiązaniu do Ewangelii)
O Panie Tyś moim Pasterzem (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 5)
Pan wieczernik przygotował (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 5)
Panie mój, cóż Ci oddać mogę? (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 5)
Bóg jest miłością (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 J 4, 16)
Oto Święte Ciało Pana (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 J 4, 16)
Ojciec nam powierzył Słowo (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 J 4, 16)
Jezu miłości Twej (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 J 4, 16)
Jezu drogi, Tyś miłością (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 J 4, 16)
U: Alleluja, Zbawienie, chwała i moc (w nawiązaniu do Ewangelii)
Cały świat niech śpiewa tę pieśń (w nawiązaniu do I czytania)
Głoś Imię Pana (w nawiązaniu do I czytania)
Z: Złącz Panie miłujących Cię
Przez Chrztu świętego wielki dar
Com przyrzekł Bogu
Dowolna pieśń do NMP

Komentarze

Popularne posty z tego bloga