III Niedziela Zwykła, A,


R: Radośnie Panu hymn śpiewajmy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chwalcie Pana wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Niechaj się radują niebiosa (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdźmy, pokłońmy się Panu (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
W majestacie na niebieskim tronie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Głoś Imię Pana (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Boże, obdarz Kościół Twój (w nawiązaniu do trwającego Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan i II czytania)
Spraw Ojcze, aby wszyscy wierzący w Ciebie (w nawiązaniu do trwającego Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan i II czytania)
Złącz Panie miłujących Cię (w nawiązaniu do trwającego Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan i II czytania)
Pd: Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do trwającego Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan i II czytania)
Idźcie na cały świat (w nawiązaniu do Ewangelii)
Boże obdarz Kościół Twój (w nawiązaniu do trwającego Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan i II czytania)
K: Skosztujcie i zobaczcie (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 34 (33), 6)
Jezu, Tyś Drogą (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 8, 12)
Wierzymy w Ciebie Chryste (zwłaszcza 6) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 8, 12)
Jeden chleb (w nawiązaniu do trwającego Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan i II czytania)
U: Upadnij na kolana
Bądź uwielbiony miłosierny Boże
Dziękczynne pieśni
O Boże dzięki Ci składamy
Z: Złącz Panie miłujących Cię
Dowolna pieśń do NMP
Dowolna pieśń nawiązująca do trwającego Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan:
Złącz, Panie, miłujących Cię
Boże, obdarz Kościół Twój
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
Jeden chleb (2)
Tyś w wieczerniku
Spraw Ojcze, aby wszyscy wierzący w Ciebie
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
Ojciec nam powierzył Słowo
O Panie, szukasz dzieci Twych
Weź w swą opiekę (3)

Komentarze

Popularne posty z tego bloga