Posty

XXVI Niedziela Zwykła, B,

Obraz
R: Z tej biednej ziemi (3) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Zmiłuj się nade mną (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pokładam w Panu ufność mą (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bądź uwielbiony miłosierny Boże (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Daj nam , o Panie nowe serce (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Jezu miłosierny! (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wierzymy w Ciebie Chryste (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Niechaj z nami (w nawiązaniu do Liturgii słowa) lub
Com przyrzekł Bogu (w nawiązaniu do Modlitw mszalnych i Liturgii słowa)
Wszystko Tobie oddać pragnę (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
K: Jezu, miłości Twej (w nawiązaniu do Antyfony na komunie por. 1 J 3, 16)
Bóg kiedyś stał się jednym z nas (w nawiązaniu do Antyfony na komunie por. 1 J 3, 16)
Bóg jest miłością (w nawiązaniu do Antyfony na komunie por. 1 J 3, 16)
Przykazanie n…

Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Obraz
R: Radośnie Panu hymn śpiewajmy (1,2,9) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Książe Niebieski /lub
Aniele Duchu wspaniały
Aniele, stróżu duszy
O mój ty Aniele
Święty Michale Archaniele
Pd: Głoś Imię Pana /lub
Jeden chleb (2)
K: Skosztujcie i zobaczcie
Pójdźcie błogosławić Pana
Kłaniam się Tobie
Jezusa ukrytego
Bądźże pozdrowiona
Jam jest chlebem żywym
O Panie, Ty nam dajesz
Pan wieczernik przygotował
Kłaniam się Tobie
U: Upadnij na kolana
Głoś imię Pana /lub
Radośnie Panu hymn śpiewajmy /lub
Z: Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Poślij o Panie swego Anioła
Błogosław Panie nas
Książe Niebieski /lub


Pieśni do Archaniołów Rafała, Michała, Gabriela (lub mówiące o ich działaniu), a także pieśni o Aniołach:

Rafał, Michał, Gabriel:

Chwało Aniołów promiennych przez Ciebie,
Sławimy was, Archaniołowie (Hymn brewiarzowy)
Ciebie, Chryste, Blasku Ojca (Hymn brewiarzowy)
Poślij nam, Chryste (Hymn brewiarzowy)

Michał:

Wodzu naczelny wojska niebieskiego
Święty Michale, Aniele Boży
O Wodzu potęż…

XXV Niedziela Zwykła, B,

Obraz
R: Ojcze z niebios (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ludu kapłański (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pokładam w Panu (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, jesteś moim Bogiem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg kiedyś stał się jednym z nas (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg jest miłością, zbawieniem darzy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pan nie opuszcza nigdy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Przyjdźcie do mnie wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kiedyś o Jezu /lub (w nawiązaniu do Ewangelii)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście i Liturgii słowa)
Pd: Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Kolekty)
Przykazanie nowe (w nawiązaniu do Kolekty)
Panie, umocnij wiarę naszą (w nawiązaniu do Kolekty)
Pan nie opuszcza nigdy (w nawiązaniu do Kolekty i …

Świętego Mateusza

Obraz
R: Idźcie na cały świat
Głoś imię Pana
Być bliżej Ciebie chcę
Boże, zmiłuj się nad nami
Chwała Wam, apostołowie lub
Głoś imię Pana
Exsultet orbis gaudiis (Hymn brewiarzowy)
Mateuszu, Apostole (Hymn brewiarzowy)
Mateuszu, Apostole, uczony w Jezusa szkole
Pd: Chwała wam, Apostołowie lub
Pójdź do Jezusa Duch Pański napełnił okrąg ziemi (3) (w nawiązaniu do I czytania)
Wszystko Tobie oddać pragnę
Idźcie na cały świat
Panie, umocnij wiarę naszą
K: Jezu, Jezu do mnie przyjdź (w nawiązaniu do Ewangelii)
Przyjdźcie do mnie wszyscy (w nawiązaniu do Ewangelii)
Pan Jezus już się zbliża
Pan wieczernik przygotował
Jeden chleb
Pokarmie Aniołów
W majestacie, na niebieskim tronie
U: Cały świat, niech śpiewa tę pieśń
Laudate omnes gentes
Ciebie Boże wielbimy (w nawiązaniu do śpiewu przed Ewangelią)
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Pieśń wdzięczności
Z: O Panie, poślij nas Jezu, zostań w nas
Miałem ci ja w sercu
Chwalcie Pana wszyscy
Bóg nad swym ludem zmiłował się
Weź w swą opiekę

Świętego Stanisława Kostki

Obraz
R: Biegniesz, młodzieńcze, z pośpiechem (Hymn brewiarzowy)
Choćby przedwcześnie umarł sprawiedliwy (Hymn brewiarzowy)
Nowa Jutrzenko Kościoła świętego
O Stanisławie, kwiecie wybrany
Pieśnią radosną niech Polska wysławia (Hymn brewiarzowy)
Witaj, Kostko Stanisławie
Aniele ziemski bez winy
Jasna Jutrzenko /lub
O, Święty Stanisławie*
W majestacie na niebieskim tronie
Pd: Chwalcie Pana wszyscy
Błogosławieni ubodzy w duchu (uwzględniając zw. 6)
Naucz nas, Panie
Wszystko Tobie dziś oddaję
Wszystko Tobie oddać pragnę (2)
K: Dałeś nam Chleb z nieba
Chleb niebiański
Pan siebie, jako Pokarm Życia
Pójdźcie błogosławić Pana
Jam jest Chleb życia
Jam jest Chlebem żywym
Oto Chleb Aniołów
O, Święta Uczto
Pan zstąpił z nieba
U: Laudate pueri
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (1,2,7,8)
Boga naszego chwalcie
Chwalcie, o dziatki
Skosztujcie i zobaczcie
Głoś imię Pana
Czego chcesz od nas Panie
Z: Święci niebieskiej...krainy
Jasna Jutrzenko /lub
Błogosławieni ubodzy i cisi
Króluj nam, Chryste (1-3)
Oz…

XXIV Niedziela Zwykła, B,

Obraz
R: Boże obdarz Kościół Twój (nie pomijając ostatniej zwrotki) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże lud Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem zmiłował się (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, jesteś moim Bogiem (w nawiązaniu do Kolekty i Psalmu responsoryjnego)
Ciebie całą duszą pragnę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chryste, Tyś życiem (LG) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Na początku było Słowo (LG) (w nawiązaniu do Ewangelii)
Jezu, Bóstwem równy Ojcu (LG) (w nawiązaniu do Ewangelii)
Śpiewaj, śpiewaj sercem całym (LG) (w nawiązaniu do Ewangelii)
Po mrokach nocy (LG) (Msze przed południem) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę
Pod Twą obronę
Być bliżej Ciebie chcę
Pd: Składamy Ci Ojcze (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Z rąk kapłańskich (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Krzyżu Chrystusa (w nawiązaniu do Ewangelii)
Krzyżu mój krzyżu (w nawiązani…

Podwyższenie Krzyża Świętego

Obraz
R: A myśmy się chlubić powinni (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Krzyżu święty, nade wszystko
W krzyżu cierpienie
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony
Drzewo krzyża surowe
Pd: Krzyżu mój, Krzyżu (1, 3)
Panie, Ty widzisz (1-2)
Wielbimy krzyż Twój, Panie
By wywyższyć swe stworzenie
K: Przyjdźcie do Mnie wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię)
Ludu mój, ludu (w nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego)
Witam Cię, witam
Zbliżam się w pokorze (1-3)
U: Króla wznoszą się znamiona (3-7)
Alleluja, Zbawienie, chwała i moc (w nawiązaniu do II czytania i Ewangelii)
Dzięki, o Boże Ojcze
Śpiewaj, śpiewaj sercem całym
Upadnij na kolana
Z: Adoramus Te, Christe
Stanę pod krzyżem
Za wszystko dobro z Bożej ręki wzięte
Dobranoc, Głowo święta (8)

XXIII Niedziela Zwykła, B,

Obraz
R: Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ojcze z niebios (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, obdarz Kościół Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, lud Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
O Ty Przedwieczny (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
O, miłosierdzia (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdźmy do Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wszechmocny Panie (4-6) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wielbimy Ciebie, wszechmocny (Hymn brewiarzowy) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Oto już bledną mroczne cienie nocy (Hymn brewiarzowy: ranne Msze) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście i Liturgii słowa)
Nim czas się począł (Hymn brewiarzowy: pozostałe Msze) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
W dobroci swej powiedział Pan (3,4) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście i Ewangelii)
Ja wiem w kogo ja wierzę (w nawiązaniu …

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Obraz
R: Z wyroków nieba Marya się rodzi (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Przy obchodzie Narodzenia Twego
Cała piękna jest Maryjo
Cześć Ci i chwała
Zdrowaś Maryja
Błogosławiona jesteś Maryjo
Dnia każdego Boga mego
Matko pocieszenia
Pd: Chwal Jezusa i Maryję (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Cześć Maryi (1,2,3) Panie, w ofierze
Całaś piękna jest Maryjo
Przy obchodzie Narodzenia
Dzisiaj pozdrawiamy
Witaj gwiazdo morska
O Maryjo, przyjm w ofierze
K: Oto Panna pocznie i porodzi Syna (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Bądźże pozdrowiona
Daj mi Jezusa
Między gwiazdami, zbawienia Jutrzenko
Panie, dobry jak chleb
Chrystus Pan karmi nas
Daj mi Jezusa
U: Chrystus Pan karmi nas (parafraza Pieśni Maryi) - jeśli nie śpiewano na Komunię
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Magnificat
Z: Salve Regina, Zdrowaś Maryjo
Boga Rodzico
Dzisiaj pozdrawiamy
Weź w swą opiekę
Gwiazdo zaranna
Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico
Matko niebieskiego Pana
Serdeczna Matko
Matko Najświętsza

XXII Niedziela Zwykła, B,

Obraz
R: Ojcze z niebios (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, zmiłuj się nad nami (3) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Z tej biednej ziemi (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Przystąpię do ołtarza Bożego (3)
Naucz nas, Panie, zawsze wypełniać wolę
Składamy Ci, Ojcze
Przyjmij Panie nasze dary
Jezu który ukazałeś
Z rąk kapłańskich
Chrystus, Chrystus (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Wierzymy w Ciebie, Chryste (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Niechaj z nami będzie Pan (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
K: Błogosławienie ubodzy i cisi (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 5, 9-10)
Wszystkie pieśni będące parafrazą Kazania na górze (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 5, 9-10)
Panie dobry jak chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 31 (30), 20)
Zbliżam się w pokorze (w nawiązaniu do Antyfony na komunię P…