Posty

XXXIII Niedziela Zwykła, B,

Obraz
R: Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)Ojcze z niebios (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chrystus, Chrystus (w nawiązaniu do Liturgii słowa i Antyfony na wejście)
Pan jest blisko, już przychodzi (w nawiązaniu do Liturgii słowa i Antyfony na wejście)
Wierzymy w Ciebie Chryste (w nawiązaniu do Liturgii słowa i Antyfony na wejście)
Cibie całą dusza pragnę (w nawiązaniu do Liturgii słowa i Antyfony na wejście)
Nim czas się począł (LG) (w nawiązaniu do Liturgii słowa i Antyfony na wejście)
Witaj dniu pierwszy (LG) (w nawiązaniu do Liturgii słowa i Antyfony na wejście)
Czuwajcie i bądźcie gotowi (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Do Ciebie wznoszę serce me (w nawiązaniu do Liturgii słowa i Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego)
Pd: Szczęśliwi słudzy (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Bliskie jest Królestwo Boże (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Być bliżej Ciebie chcę (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
K: Być blisko Ciebie chcę (w n…

Niepodległość - Gra Terenowa

Obraz
Nie związane z muzyką, może jednak komuś się przyda :)

Radek Pać- dziękuję za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej gry terenowej.
Gdyby ktoś był zainteresowany - umieszczam kody QR do poszczególnych filmów. a także kartę gracza. Wystarczy wydrukować i wykorzystać np. podczas rodzinnego spaceru grając z dziećmi i jednocześnie ucząc historii Polski :)


XXXII Niedziela Zwykła, B,

Obraz
R: Boże mocny (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pod Twą obronę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ciebie całą dusza pragnę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże lud Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Wszystko Tobie oddać pragnę (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Chrystus, Chrystus (w nawiązaniu do II czytania)
K: O Panie Tyś moim (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 1-2)
Jeden chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 1-2)
Ludu kapłański (9) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 1-2)
Panie, pragnienia ludzkich serc (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 1-2)
Pan, mój Wódz (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 1-2)
Jam jest Pasterz Dobry (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 1-2)
Ego sum pastor bonus + Ps 22, 1-6 (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 1-2)
Panie, zostań z nami (w nawiązaniu do Antyfony na komunię …

Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Obraz
R: Boże, obdarz Kościół Twój Kościół to nie tylko dom /lub Chwała Ci Kościele
Pd: Jak miłe przybytki nam dał
Ciebie całą duszą pragnę
Kościół to nie tylko dom /lub
Przez chrztu świętego (w nawiązaniu do I czytania)
Com przyrzekł Bogu (w nawiązaniu do I czytania)
K: Usłysz, Jezu, prośby moje (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Jeden chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Złącz Panie miłujących Cię (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Panie dobry jak chleb
Dowolna pieśń eucharystyczna
U: Czego chcesz od nas Panie
Nieście chwałę, mocarze
Dziękujemy Ci Ojcze nasz (7-8)
Dzięki, o Boże Ojcze
Dzięki, o Panie
Z: Weź w swą opiekę
Dowolna pieśń do Matki Bożej
Pieśń do patrona Bazyliki na Lateranie

XXXI Niedziela Zwykła, B,

Obraz
R: Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Szczęśliwy, kogo Opatrzność (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Zostań z nami Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Ojcze z niebios
Ludu kapłański (W nawiązaniu do Liturgii Słowa)
Przykazanie nowe (W nawiązaniu do Liturgii Słowa)
Bóg jest miłością (W nawiązaniu do Liturgii Słowa)
Kapłanem Jezus Chrystus jest (W nawiązaniu do Liturgii Słowa)
Wszystko, co żyje
K: Jam jest chleb życia (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 57)
Ja jestem chlebem żywym (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 57)
Jam jest chlebem żywym (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 57)
Chleb niebiański (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 57)
U: Błogosławcie Pana, wywyższajcie Króla
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Upadnij na kolana
Alleluja, Zbawie…

Wspomnienie Wszystkich Wiernych zmarłych (I, II i III Msza)

Obraz

Uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Obraz

XXX Niedziela Zwykła, B,

Obraz
R: Radośnie Panu (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Nieście chwałę mocarze (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże lud Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ludu kapłański (5) (w nawiązaniu do II czytania)
Powstań i świeć (w nawiązaniu do I czytania)
Pd: Panie, umocnij naszą wiarę (w nawiązaniu do Ewangelii)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Ewangelii)
Przykazanie nowe (w nawiązaniu do Kolekty)
Z rąk kapłańskich (w nawiązaniu do Ewangelii)
Pójdź do Jezusa (w nawiązaniu do Ewangelii)
K: Chrystus, Chrystus (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ef 5, 2)
O niewysłowione (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ef 5, 2)
Kłaniam się Tobie (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ef 5, 2)
Panie, dobry jak chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ef 5, 2)
Pan siebie jako pokarm życia (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ef 5, 2)
Zbliżam się w pokorze (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ef 5, 2)
Jeden chle…

XXIX Niedziela Zwykła, B,

Obraz
R: Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Szczęśliwy, kogo Opatrzność Boska (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
W mądrość przedwieczną (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Spojrzyj z nieba wysokiego (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdźmy do Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pan, mój Wódz i Pan (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Cały świat niech śpiewa tę pieśń (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do I czytania)
Bóg kiedyś stał się jednym z nas (w nawiązaniu do I czytania)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego i II czytania)
Pokładam w Panu ufność mą (w nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego i II czytania)
Wierzymy w Ciebie Chryste (w nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego i II czytania)
Ludu kapłański (5) (w nawiązaniu do II czytania)
Chrystus, Chrystus (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Ojciec nam powierzył Słowo (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pd: Przykazanie nowe (w nawiązaniu do Ewangelii)
Ub…

Świętego Łukasza Ewangelisty

Obraz
R: Ewangelisto Łukaszu, Patronie
Głoś imię Pana
Boże zmiłuj się nad nami
Mihi autem nimis honorati sunt amici tui z Ps 138, 1-2
O Łukaszu, towarzyszu (Hymn brewiarzowy)
Sławimy pieśnią twój triumf, Łukaszu (Hymn brewiarzowy)
Pd: Idźcie na cały świat
Miłujcie się wzajemnie
Mihi autem nimis honorati sunt amici tui z Ps 138, 1-2
K: Jezu w Hostii utajone (1-5)
Bliskie jest Królestwo Boże (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Karmisz, Panie, nas swym Ciałem
Jezu drogi, Tyś miłością
Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi
Vos, qui secuti estis me z Ps 121, 1. 2. 3. 4
Wierzę, Panie, i to wyznaję
Zróbcie Mu miejsce
U: Boga naszego chwalcie
Alleluja - chwalcie Pana
Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa
Chlebem życia posileni
Dziękczynne pieśni śpiewajmy
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Z: Błogosław, Panie, nas
O Panie, poślij nas
Złącz Panie miłujących Cię
Pieśń ku czci NMP, Królowej Różańca świętego