Posty

XXI Niedziela Zwykła, C,

Obraz
R: Jezu, Tyś mój Pan (na podstawie Ps 86) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdź do Jezusa (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pokładam w Panu ufność mą (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Serce me do Ciebie wznoszę w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Panie, okaż nam swoje miłosierdzie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ach, mój niebieski Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Będę Cię wielbił, mój Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Głoś Imię Pana (2,3) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (4,5) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Niech nasze serca sławią Ciebie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wskaż mi, Panie, Twoje drogi (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Głoś Imię Pana (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Przez Chrztu Świętego wielki dar (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
P…

Świętego Bartłomieja, Apostoła

Obraz
R: Głoś imię Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście) 
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście) 
Apostolskie prace, trudy* 
Niech śpiewa niebo z radością (Hymn brewiarzowy) 
Chwalcie Pana wszyscy (1-3) 
O Bartłomieju, w niebiosach (Hymn brewiarzowy) 
Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże 
Niech się radują niebiosa i ziemia 
Chwała wam, Apostołowie 
Nieście chwałę, mocarze 
Bóg nad swym ludem zmiłował się 
Boże mocny, Boże cudów 
Śpiewajcie Panu pieśń nową ( Ps 149) 
Chrystus wodzem, Chrystus Królem + Ps 117(116) 
Cały świat niech śpiewa tę pieśń 
Pd: Chwała wam, Apostołowie 
Ludu kapłański, ludu królewski (1, 3) 
Boże obdarz kościół swój 
Z rąk kapłańskich 
Idźcie na cały świat 
Bliskie jest Królestwo Boże 
Przykazanie nowe daję wam 
Składamy Ci, Ojcze 
Czego chcesz od nas Panie? 
U stóp świętych ołtarzy (z pieśni mszalnej: Na stopniach Twego) 
K: O Panie, ty nam dajesz 
Kłaniam się Tobie 
O Panie Tyś moim pasterzem 
Bądźże pozdrowiona Hostio 
O święta Uczto, Uczto wspólnoty 
Pan siebie, ja…

XX Niedziela Zwykła, C,

Obraz
R: Spojrzyj z nieba wysokiego (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chrystus, Chrystus to nadzieja (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ojcze z niebios (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Cały świat niech śpiewa tę pieśń (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Karmisz, Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście i Liturgii słowa)
Pd: Słuchaj niewierne, Adamowe plemię (w nawiązaniu do Ewangelii)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego)
Szczęśliwy, kogo Opatrzność (w nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego)
Pójdźmy do Pana (w nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego)
Ludu kapłański (w nawiązaniu do II czytania)
Bóg kiedyś stał się jednym z nas (w nawiązaniu do Ewangelii)
Pan nie opuszcza nigdy (w nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego)
Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Kolekty)
Składamy Ci, Ojcze
Z rąk kapłańskich
K: Jam jest chleb życia (w nawiązaniu i Ant…

Wniebowzięcie NMP (Matki Bożej Zielnej) WIGILIA, MSZA W DZIEŃ

Obraz
WIGILIA
R: Ciebie na wieki (1, 4)
Gwiazdo zaranna
O Maryjo, w niebo uniesiona
Królowej Anielskiej
Vultum tuum deprecabuntur + Ps 44, 15. 16. 2
Pd: Błogosławiona jesteś, Maryjo (1-2)
Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką
Panie, w ofierze
O Maryjo, przyjm w ofierze
Matko Niebieskiego Pana
Beata es, Virgo Maria
K: Zawitaj Ciało z Maryi zrodzone
Chrystus pan karmi nas (jeśli na uwielbienie na ma Magnificat)
Bądźże pozdrowiona
Beata viscera Mariae Virginis
U: O Boże, dzięki Ci składamy (1-2)
Magnificat (jeśli na komunię nie było parafrazy Pieśni Maryi)
Pan uczynił wielkie rzeczy w sercach dzieci swych
Z: Bogarodzico, Wniebowzięta Pani
Boże, coś Polskę
Nie rzucim, Chryste
Królowej Anielskiej
Cześć Maryi
My chcemy Boga
Z dawna Polski Tyś Królową


MSZA W DZIEŃ
R: Dziś zabłysnął wielki znak na niebie (Hymn brewiarzowy)
Ku szczytom nieba podąża (Hymn brewiarzowy)
Wesele świata (Hymn brewiarzowy)
Słońca promienie, jak szatą Cię stroją (Hymn brewiarzowy)
Gwiazdo zaranna (wersja ze zwrotką: (...)Wspomóż nas biednych, o Wnieb…

XIX Niedziela zwykła, C,

Obraz
R: Szczęśliwy, kogo Opatrzność (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ciebie całą duszą pragnę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Spojrzyj z nieba wysokiego (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, dlatego dałeś nam życie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, którego dobroć się unosi (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Twoja jest chwała (Hymn brewiarzowy) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia (Hymn brewiarzowy) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Szczęśliwi słudzy (w nawiązaniu do Ewangelii)
Boże w dobroci
Pd: Ty, któryś słowem (w nawiązaniu do Kolekty)
Wierzymy w Ciebie, Chryste (w nawiązaniu do II czytania)
Panie, umocnij wiarę naszą (w nawiązaniu do II czytania)
Pan blisko jest (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Ciebie całą dusza pragnę (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
K: Jam jest chleb życia (w nawiązaniu do Ewangelii i Antyfony na komunię J 6, 51)
Jam jest chlebe…

Świętego Wawrzyńca

Obraz
R: Boże, najwyższa nagrodo
Ciebie Wawrzyńcze święty
W majestacie na niebieskim tronie 
Święty Wawrzyńcze, cierpiałeś dla Boga (Hymn brewiarzowy)
Nie bez ran ten bój się toczy (Hymn brewiarzowy)
Chrystusowego sławmy męczennika (Hymn brewiarzowy)
Boże mocny, Boże cudów
Pokładam w Panu ufność mą
Boże w dobroci 
Niech się radują niebiosa i ziemia 
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
Miłujcie się wzajemnie
Naucz nas, Panie
Witaj święty męczenniku
Ludu kapłański
Pd: Być bliżej Ciebie chcę 
Chcę bliżej Ciebie być
Jakże pójdziemy za Tobą
Wszystko Tobie dziś oddaję
Wszystko Tobie oddać pragnę 
Com przyrzekł Bogu
Boże lud Twój
Składamy Ci Ojcze 
Czego chcesz od nas, Panie
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
Z rąk kapłańskich
K: Jezu w Hostii utajony
Jezusowi cześć i chwała
Panie, pragnienia ludzkich serc
Ty sycisz głody ludzkich serc 
Panie, pragnienia ludzkich serc 
Przyjdźcie do mnie wszyscy
Miłujcie się wzajemnie
Panie mój, cóż Ci oddać mogę?/lub
Witam Cię, witam 
Ja wiem, w kogo ja wierzę 
U: Dziękczynne pieśni śpiewajmy
Dziękujemy Ci, …

św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) sobota, sierpnia 04, 2018

Obraz
R: A myśmy się chlubić powinni
Święta Tereso Benedykto od Krzyża
Święta Tereso Benedykto od Krzyża (Chorał DN, tom 3)
W krzyżu cierpienie 
Krzyżu Chrystusa 
Chrystus, Chrystus,
Pd: Jezu, ma radości (1, 3)
Być bliżej Ciebie chcę 
Krzyżu mój Krzyżu (zwrotka 1 i 3)
Ciebie całą duszą pragnę
Pan Jezus już się zbliża (5)
Pokładam w Panu ufność mą (3-4)
Wszystko Tobie dziś oddaję
Wszystko Tobie oddać pragnę
K: O Panie, Tyś moim Pasterzem
Pan, mój Wódz i Pasterz mój
Panie, pragnienia ludzkich serc
Pasterzem jest mój dobry Pan
Przed Twojego dziś ołtarza tronem (1-4; wg DN)
Jezu, Jezu do mnie przyjdź 
Skosztujcie i zobaczcie 
Witaj Chrystusowe Ciało
Jesteś Panie winnym krzewem (propozycja dla scholi)
U: Chwalcie Pana wszyscy
Dzięki, o Boże Ojcze (1-9)
Panie mój, cóż Ci oddać mogę?
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (7-10) 
Upadnij na kolana 
Niech się radują niebiosa 
Najwyższemu Panu chwała
Z: O Patronko Święta w niebie
Nie opuszczaj nas, Jezu (5) 
Niech wierny lud jednogłośnie (Hymn brewiarzowy) 
Trzymając lampę płonącą (Hymn brew…

Przemienienie Pańskie

Obraz
R: Światło ze światła zrodzone (Hymn brewiarzowy)
Słodkie wspomnienie Jezusa (Hymn brewiarzowy) 
Ty, któryś Synem jest Boga (Hymn brewiarzowy) 
Którzy Chrystusa z tęsknotą szukacie
Ludu kapłański, ludu królewski (1) lub 
Najsłodszy Jezu, Chryste
O Przenajświętsza Perło (1-3) 
Najsłodszy Jezu mój 
Niech się radują niebiosa i ziemia 
Chrystus wodzem + Ps 117 (116) 
Christus vincit + Ps 117 (116) 
Tibi dixit cor meum + Ps 26, 1 
Pd: Ludu kapłański (1) lub 
Chrystus Wodzem
Króluj nam, Chryste
W majestacie, na niebieskim tronie 
Boże zmiłuj się nad nami 
Panie, umocnij wiarę nasza
Bóg, kiedyś stał się jednym z nas 
Gloria et honore coronasti eum + Ps 8, 2 
K: Ciebie całą duszą pragnę (1-3) 
Kłaniam się Tobie
Jezu drogi, Tyś miłością
Witam Cię, witam (1-4)
Zbliżam się w pokorze (1-7) 
Ja wiem, w Kogo ja wierzę 
Jezusowi cześć i chwała
O święta Uczto, Uczto wspólnoty (1-3)
Visionem quam vidistis + Ps 44, 2ab-8. 18ab 
U: Alleluja! Zbawienie, chwała i moc
Błogosławiony i jedyny Władco
Błogosławcie Pana, wywyższajcie Króla 
B…

XVIII Niedziela Zwykła, C,

Obraz
R: Panie, okaż nam (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Spojrzyj z nieba wysokiego (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ty, Wszechmocny Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Za rękę weź mnie Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pod Twą obronę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wierzymy w Ciebie Chryste (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Chrystus, Chrystus (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Cóż Ci, Jezu damy
K: Dałeś nam chleb z nieba (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mdr 16, 20)
Chleb niebiański dał nam Pan (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mdr 16, 20)
Jam jest Chleb Życia (Antyfony na komunię J 6, 35)
Pan siebie jako Pokarm Życia
Panie, dobry jak chleb
Oto święte Ciało Pana
Jam jest Chlebem Żywym
O mój Jezu w Hostii skryty
Pan wieczernik przygotował
U: Dzięki, o Panie
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
O Boże dzięki Ci składamy
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Wszystko, co żyje, niech wielbi Pana
Z: Dowolna pieśń do…

Człowiek, który gra na najstarszych organach w Polsce

Obraz