Posty

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej [2018 rok - w XXI Niezielę zwykłą, B]

Obraz
R: Bogurodzica
Ze wzgórz Częstochowy
Jasnogórska można Pani
Jasnogórska Pani
Gwiazdo śliczna wspaniała
Ze wzgórz Częstochowy
Matko Królowo
Jak szczęśliwa Polska cała
Święta Dziewico, Jasnej Góry Pani (LG)
Twój dom, Maryjo, na górze się wznosi (LG)
Cześć Maryi
Pd: Mesjasz przyszedł na świat (w nawiązaniu do Ewangelii)
Gwiazdo, śliczna, wspaniała (1, 7-8)
Zdrowaś Maryja Bogarodzico
Jedyna i władna
Królowo ziem polskich
Polski Królowo, Jasnogórska Pani (5)
Z dawna Polski Tyś Królową
Jak szczęśliwa Polska cała
Matko potężna
Gwiazdo śliczna wspaniała
K: O miasto święte, Jeruzalem (z: Oto Pan Bóg przyjdzie - DN 357) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Jerozolimo, chwal Pana (1-4, 11-12) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Ucieszyła mnie wieść pożądana (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Skosztujcie i zobaczcie
Daj mi Jezusa
Chrystus Pan karmi nas
Bądźże pozdrowiona
U: Te Deum laudeamus
Boga naszego chwal…

Świętego Bartłomieja, Apostoła

Obraz
R: Głoś imię Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Apostolskie prace, trudy*
Niech śpiewa niebo z radością (Hymn brewiarzowy)
Chwalcie Pana wszyscy (1-3)
O Bartłomieju, w niebiosach (Hymn brewiarzowy)
Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże
Niech się radują niebiosa i ziemia
Chwała wam, Apostołowie
Nieście chwałę, mocarze
Bóg nad swym ludem zmiłował się
Boże mocny, Boże cudów
Śpiewajcie Panu pieśń nową ( Ps 149)
Chrystus wodzem, Chrystus Królem + Ps 117(116)
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Pd: Chwała wam, Apostołowie
Ludu kapłański, ludu królewski (1, 3)
Boże obdarz kościół swój
Z rąk kapłańskich
Idźcie na cały świat
Bliskie jest Królestwo Boże
Przykazanie nowe daję wam
Składamy Ci, Ojcze
Czego chcesz od nas Panie?
U stóp świętych ołtarzy (z pieśni mszalnej: Na stopniach Twego)
K: O Panie, ty nam dajesz
Kłaniam się Tobie
O Panie Tyś moim pasterzem
Bądźże pozdrowiona Hostio
O święta Uczto, U…

XX Niedziela Zwykła, B,

Obraz
R: Spojrzyj z nieba wysokiego (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chrystus, Chrystus to nadzieja (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ojcze z niebios (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Cały świat niech śpiewa tę pieśń (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Karmisz, Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście i Liturgii słowa)
Mądrość stół zastawiła (wg Niepojętej Trójcy) (parafraza I czytania i Psalmu responsoryjnego) (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pd: Panie umocnij wiarę naszą (w nawiązaniu do Ewangelii)
Składamy Ci, Ojcze
Z rąk kapłańskich
Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Kolekty)
K: Jam jest chleb życia (w nawiązaniu do Ewangelii i Antyfony na komunię J 6, 51)
Jam jest chlebem żywym (w nawiązaniu do Ewangelii i Antyfony na komunię J 6, 51)
Panie, dobry jak chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 51)
Przyjdźcie do mnie wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 51)
Skosztujcie i zobaczcie (w nawi…

Wniebowzięcie NMP (Matki Bożej Zielnej) WIGILIA, MSZA W DZIEŃ

Obraz
WIGILIA
R: Ciebie na wieki (1, 4)
Gwiazdo zaranna
O Maryjo, w niebo uniesiona
Królowej Anielskiej
Vultum tuum deprecabuntur + Ps 44, 15. 16. 2
Pd: Błogosławiona jesteś, Maryjo (1-2)
Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką
Panie, w ofierze
O Maryjo, przyjm w ofierze
Matko Niebieskiego Pana
Beata es, Virgo Maria
K: Zawitaj Ciało z Maryi zrodzone
Chrystus pan karmi nas (jeśli na uwielbienie na ma Magnificat)
Bądźże pozdrowiona
Beata viscera Mariae Virginis
U: O Boże, dzięki Ci składamy (1-2)
Magnificat (jeśli na komunię nie było parafrazy Pieśni Maryi)
Pan uczynił wielkie rzeczy w sercach dzieci swych
Z: Bogarodzico, Wniebowzięta Pani
Boże, coś Polskę
Nie rzucim, Chryste
Królowej Anielskiej
Cześć Maryi
My chcemy Boga
Z dawna Polski Tyś Królową


MSZA W DZIEŃ
R: Dziś zabłysnął wielki znak na niebie (Hymn brewiarzowy)
Ku szczytom nieba podąża (Hymn brewiarzowy)
Wesele świata (Hymn brewiarzowy)
Słońca promienie, jak szatą Cię stroją (Hymn brewiarzowy)
Gwiazdo zaranna (wersja ze zwrotką: (...)Wspomóż nas biednych, o Wnie…

XIX Niedziela Zwykła, B,

Obraz
R: Szczęśliwy, kogo Opatrzność (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ciebie całą duszą pragnę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Spojrzyj z nieba wysokiego (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, dlatego dałeś nam życie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, którego dobroć się unosi (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Twoja jest chwała (Hymn brewiarzowy) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia (Hymn brewiarzowy) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci
Pd: Ty, któryś słowem (w nawiązaniu do Kolekty)
Bądźmy naśladowcami Boga (w nawiązaniu do II czytania)
Gdzie miłość wzajemna i dobroć (w nawiązaniu do II czytania)
Ubi caritas (chorał greg.) (w nawiązaniu do II czytania)
Bóg jest miłością (w nawiązaniu do II czytania)
Miłujmy się wzajemnie (w nawiązaniu do II czytania)
W dobroci swej powiedział Pan (w nawiązaniu do II czytania)
K: Jam jest chleb życia (w nawiązaniu d…

Świętego Wawrzyńca

Obraz
R: Boże, najwyższa nagrodo
Ciebie Wawrzyńcze święty
W majestacie na niebieskim tronie
Święty Wawrzyńcze, cierpiałeś dla Boga (Hymn brewiarzowy)
Nie bez ran ten bój się toczy (Hymn brewiarzowy)
Chrystusowego sławmy męczennika (Hymn brewiarzowy)
Boże mocny, Boże cudów
Pokładam w Panu ufność mą
Boże w dobroci
Niech się radują niebiosa i ziemia
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
Miłujcie się wzajemnie
Naucz nas, Panie
Witaj święty męczenniku
Ludu kapłański
Pd: Być bliżej Ciebie chcę
Chcę bliżej Ciebie być
Jakże pójdziemy za Tobą
Wszystko Tobie dziś oddaję
Wszystko Tobie oddać pragnę
Com przyrzekł Bogu
Boże lud Twój
Składamy Ci Ojcze
Czego chcesz od nas, Panie
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
Z rąk kapłańskich
K: Jezu w Hostii utajony
Jezusowi cześć i chwała
Panie, pragnienia ludzkich serc
Ty sycisz głody ludzkich serc
Panie, pragnienia ludzkich serc
Przyjdźcie do mnie wszyscy
Miłujcie się wzajemnie
Panie mój, cóż Ci oddać mogę?/lub
Witam Cię, witam
Ja wiem, w kogo ja wierzę
U: Dziękczynne p…

św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)

Obraz
R: A myśmy się chlubić powinni
Święta Tereso Benedykto od Krzyża
Święta Tereso Benedykto od Krzyża (Chorał DN, tom 3)
W krzyżu cierpienie
Krzyżu Chrystusa
Chrystus, Chrystus,
Pd: Jezu, ma radości (1, 3)
Być bliżej Ciebie chcę
Krzyżu mój Krzyżu (zwrotka 1 i 3)
Ciebie całą duszą pragnę
Pan Jezus już się zbliża (5)
Pokładam w Panu ufność mą (3-4)
Wszystko Tobie dziś oddaję
Wszystko Tobie oddać pragnę
K: O Panie, Tyś moim Pasterzem
Pan, mój Wódz i Pasterz mój
Panie, pragnienia ludzkich serc
Pasterzem jest mój dobry Pan
Przed Twojego dziś ołtarza tronem (1-4; wg DN)
Jezu, Jezu do mnie przyjdź
Skosztujcie i zobaczcie
Witaj Chrystusowe Ciało
Jesteś Panie winnym krzewem (propozycja dla scholi)
U: Chwalcie Pana wszyscy
Dzięki, o Boże Ojcze (1-9)
Panie mój, cóż Ci oddać mogę?
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (7-10)
Upadnij na kolana
Niech się radują niebiosa
Najwyższemu Panu chwała
Z: O Patronko Święta w niebie
Nie opuszczaj nas, Jezu (5)
Niech wierny lud jednogłośnie (Hymn brewiarzowy)
Trzymają…

Przemienienie Pańskie

Obraz
R: Światło ze światła zrodzone (Hymn brewiarzowy)
Słodkie wspomnienie Jezusa (Hymn brewiarzowy)
Ty, któryś Synem jest Boga (Hymn brewiarzowy)
Którzy Chrystusa z tęsknotą szukacie
Ludu kapłański, ludu królewski (1) lub
Najsłodszy Jezu, Chryste
O Przenajświętsza Perło (1-3)
Najsłodszy Jezu mój
Niech się radują niebiosa i ziemia
Chrystus wodzem + Ps 117 (116)
Christus vincit + Ps 117 (116)
Tibi dixit cor meum + Ps 26, 1
Pd: Ludu kapłański (1) lub
Chrystus Wodzem
Króluj nam, Chryste
W majestacie, na niebieskim tronie
Boże zmiłuj się nad nami
Panie, umocnij wiarę nasza
Bóg, kiedyś stał się jednym z nas
Gloria et honore coronasti eum + Ps 8, 2
K: Ciebie całą duszą pragnę (1-3)
Kłaniam się Tobie
Jezu drogi, Tyś miłością
Witam Cię, witam (1-4)
Zbliżam się w pokorze (1-7)
Ja wiem, w Kogo ja wierzę
Jezusowi cześć i chwała
O święta Uczto, Uczto wspólnoty (1-3)
Visionem quam vidistis + Ps 44, 2ab-8. 18ab
U: Alleluja! Zbawienie, chwała i moc
Błog…

Ciekawostki biblijne z minonej niedzieli :)

Obraz
W zależności od wydania Lekcjonarza zmienia się ilość chlebów :)

XVIII Niedziela Zwykła, B,

Obraz
R: Panie, okaż nam (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Spojrzyj z nieba wysokiego (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ty, Wszechmocny Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Za rękę weź mnie Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pod Twą obronę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wierzymy w Ciebie Chryste (w nawiązaniu do Antyfony na wejście i Liturgii słowa)
Karmisz, Panie (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pd: Czego chcesz od nas, Panie (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Cóż Ci, Jezu damy (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
K: Dałeś nam chleb z nieba (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mdr 16, 20)
Chleb niebiański dał nam Pan (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mdr 16, 20)
Jam jest Chleb Życia (w nawiązaniu do Ewangelii i Antyfony na komunię J 6, 35)
Na kapłańskie słowo (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pan siebie jako Pokarm Życia (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Panie, dobry jak chleb (w nawiązaniu do Liturgii …