wtorek, 10 stycznia 2017

KONKURS - informacja dla odwiedzających z Archidiecezji poznańskiej

III Edycja Archidiecezjalnego konkursu „Jestem chrześcijaninem” – BIBLIJNY BOHATER


Konkurs adresowany do uczniów Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Archidiecezji poznańskiej.

Patronat nad konkursem objęli:

  1. ks. Andrzej Herkt – proboszcz parafii pw. św. Ojca Pio z Pietrelciny
  2. p. Helena Paszkiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 9 w Poznaniu
  3. Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 9 w Poznaniu
  4. Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. św. Ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu
  5. Katecheo.net
  6. Wydawnictwo W drodze
  7. Święty Wojciech Dom Medialny
  8. Radio Emaus
  9. Muzyka w Liturgii
W tym roku przedstawiamy swoją ulubioną postać z Biblii

REGULAMIN KONKURSU 

 

sobota, 24 grudnia 2016


A Słowo stało się Ciałem...

Niech nadchodzące święta będą dla nas prawdziwym spotkaniem z żywym Słowem, a nasza praca niech pomaga innym ludziom w dobrym przeżyciu Świąt.

Błogosławionych, rodzinnych (w miarę możliwości :) ) świąt Narodzenia Pana!

czwartek, 22 grudnia 2016

Czytanie z Martyrologium Kościoła Rzymskiego - przed "Pasterką"

Czytanie z Martyrologium Kościoła Rzymskiego - przed "Pasterką"

W wielu parafiach na kilka minut przed rozpoczęciem Mszy w nocy, z Uroczystości Narodzenia Pańskiego, odczytuje się/śpiewa się następujący fragment z Martyrologium Kościoła Rzymskiego. 

LINKI:

NUTY, NAGRANIE 
TEKST:

Czytanie z Martyrologium Kościoła Rzymskiego:
W roku (5199) pięć tysięcy sto dziewięćdziesiątym dziewiątym od stworzenia
świata, gdy Bóg stworzył na początku niebo i ziemię;
W roku (2759) dwa tysiące siedemset pięćdziesiątym dziewiątym po potopie;
W roku (2015) dwa tysiące piętnastym po narodzeniu Abrahama;
W roku (1510) tysiąc pięćset dziesiątym po wyprowadzeniu ludu izraelskiego pod
wodzą Mojżesza z niewoli egipskiej;
W roku (1032) tysiąc trzydziestym drugim od czasu, gdy Dawid został
namaszczony na króla;
W (65) sześćdziesiątym piątym tygodniu lat według proroctwa Daniela;
W (194) sto dziewięćdziesiątej czwartej olimpiadzie według kalendarza greckiego;
W roku (752) siedemset pięćdziesiątym drugim po założeniu miasta Rzymu;
W (42) czterdziestym drugim roku panowania Oktawiana Augusta, gdy na całym
świecie pokój zapanował;
W (6) szóstym okresie historii świata;
Zechciał Jezus Chrystus, Przedwieczny Bóg i Przedwieczny Ojca Syn, uświęcić
świat przez swoje błogosławione przyjście.
Był On poczęty z Ducha Świętego i po upływie dziewięciu miesięcy narodził się
jako człowiek w Betlejem Judzkim z Maryi Panny.
Święcimy narodzenie Pana naszego, Jezusa Chrystusa według ciała.
Słowo przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym
jednak, którzy Je przyjęli, dało Moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą
w Imię Jego.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Melodia:

sobota, 17 grudnia 2016

"Życie religijne w parafii Obra w latach 1939-1945"; Wolsztyn 2016

Udało się sfinalizować projekt 😏

Niestety, połowa z moich respondentów, którzy opowiadali o czasach II wojny światowej przekroczyła granicę życia i śmierci i mam nadzieję, że cieszą się chwałą nieba. Im szczególnie dziękuję z bezcenne historie, wiadomości i opowiadania, szkoda że wiele nieopowiedzianych faktów odeszło wraz z nimi. [RIP]

p. Jakubowi Lorenzowi i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn dziękuję za wsparcie i wydanie opracowania.


wtorek, 13 grudnia 2016

"Propozycje śpiewów na Okres Bożego Narodzenia"

Nasza najnowsza publikacja do pobrania na https://musicamsacram.pl/nuty

Propozycje pieśni dopracowujemy każdego roku więc najnowsze i "najlepsze" dostępne są zawsze na naszej stronie z tygodniowym wyprzedzeniem.

musicamsacram.pl


 

piątek, 11 listopada 2016

sobota, 29 października 2016

Katecheo.net

http://katecheo.net/

Zapraszam na nowo powstałą stronę dla katechetów i katechistów. Szukamy osób chętnych do współtworzenia portalu.
LINK