Posty

XII Niedziela Zwykła, C,

Obraz
R: Pod Twą obronę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Nieście chwałę (w nawiązaniu do Liturgii słowa i Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Spojrzyj z nieba wysokiego
Pd: Boże mocny, Boże cudów (w nawiązaniu do Liturgii słowa i Modlitwy nad darami)
Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Kolekty i Modlitwy nad darami)
Panie umocnij wiarę naszą (w nawiązaniu do Ewangelii)
Boże, mój Boże szukam Ciebie (w nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego)
W krzyżu cierpienie (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
K: Jam jest chlebem żywym (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 145 (144), 15)
Pan siebie jako pokarm życia (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 145 (144), 15)
Panie dobry jak chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 145 (144), 15)
O Panie Tyś moim pasterzem (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 10, 11. 15)
Jam jest Pasterz dobry (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 10, 11. 15)
Jezusowi cześć i chwała
O Panie, Ty nam dajesz
Ja wiem, w Kogo ja wierzę

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, A,B,C, "Boże Ciało"

Obraz
R: Sław języku tajemnicę
Karmisz, Panie, nas swym ciałem
Zróbcie Mu miejsce
Sławcie usta Ciało Pana
Cibavit eos ex adipe frumenti + Ps 80, 2-3. 11
Po II czytaniu można wykonać sekwencję "Chwal Syjonie" - w nowym wydaniu Lekcjonarza jest podane polskie tłumaczenie.
Pd: Jeden chleb
Pomiędzy lud swój
Z rąk kapłańskich
Jam jest Chlebem żywym
Pan zstąpił z Nieba
Panie, pragnienia ludzkich serc
Kłaniam się Tobie (3)
Portas caeli aperuit Dominus + Ps 77, 1 + Mt 13, 35 Sanctificavit Moyses altare Domino
Chwalmy niewysłowiony
Rzućmy się wszyscy społem
K: Panie dobry jak chleb
Chwal Syjonie
Lauda Sion
Pan siebie, jako pokarm życia
Pan Wieczernik przygotował
Panie, dobry jak Chleb
O Panie, Ty nam dajesz
Zbliżam się w pokorze
Witam Cię witam
O święta uczto
Jezusa ukrytego
Pan zstąpił z nieba
Zróbcie Mu miejsce
Qui manducat carnem meam + Ps 118, 1-2. 11. 49-50. 72. 103. 105. 162
U: Te Deum
Upadnij na kolana
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Dziękczynne pieśni śpiewajmy
Z: Boże, coś P…

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Obraz
R: Nierozdzielna Trójco święta (w nawiązaniu do Antyfony na wejście) 
Światłości Wieczna (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Już słońce schodzi (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ciebie wzywamy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście) 
Po całym świecie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście) 
O Boże w Trójcy niepojęty (hymn z Nieszporów Uroczystości Trójcy Świętej) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Nierozdzielna Trójco Święta (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Benedicta sit sancta Trinitas + Ps 8, 2 (w nawiązaniu do modlitw mszalnych, Liturgii słowa, tajemnicy dnia)
Pd: Trójca, Bóg Ojciec (1-2) (w nawiązaniu do modlitw mszalnych, Liturgii słowa, tajemnicy dnia) 
Jeden w naturze (w nawiązaniu do modlitw mszalnych, Liturgii słowa, tajemnicy dnia) 
Idźcie na cały świat (w nawiązaniu do Ewangelii)
Benedictus sit Deus Pater + Dn 3, 55-57 (w nawiązaniu do modlitw mszalnych, Liturgii słowa, tajemnicy dnia)
K: Duch Pański napełnił (1-2, 5) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię) 
Sławcie usta Ciało P…

Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana (święto, czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego) Jest to nowe święto zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 22 lutego 2013 r. dla Kościoła w Polsce. Będzie ono obchodzone zawsze w czwartek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Obraz
R: Ludu Kapłański (zw. 4, 5)
Pd: Chrystus, Chrystus
K: Kłaniam się Tobie
Jeden chleb
Jezusa ukrytego
Sław, języku, pełną chwały
Jam jest chleb życia
Panie, zostań z nami
Witam Cię, witam
U: Rzekł Pan do pana mego
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Z: Kapłanem Jezus Chrystus jest
Chrystus Wodzem

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Obraz
R: Weź w swą opiekę nasz Kościół Święty 
Pd: Królowej Anielskiej 
Maryjo, ja Twe dziecię 
Pełna świętości
Mesjasz przyszedł na świat (2-4) - (w nawiązaniu do Ewangelii J 2, 1-11)
Maryjo z dnia Zwiastowania (12-13) - (w nawiązaniu do Ewangelii J 19, 25-27)
Sławna Matko Zbawiciela (1-3) - (w nawiązaniu do Ewangelii Łk 1, 26-38) 
K: Bądźże pozdrowiona
Daj mi, Jezusa Pan zstąpił z nieba 
Chrystus Pan karmi nas (wówczas nie ma Pieśni Maryi na uwielbienie)
U: Uwielbiaj duszo moja 
Wielbij duszo moja, Pana 
Wielbi dusza moja Pana
Magnificat (różne wersje) 
Z: Cześć Maryi
My chcemy Boga 
Tysiąc razy pozdrawiamy 
Bogarodzico, przeczysta Panno 
Serdeczna Matko (1, 9)

31 maja 2019 r - Dziennik budowy organów

Obraz

Zesłanie Ducha Świętego (Msza ranna, Wigilia, Msza w dzień)

Obraz
Zesłanie Ducha Świętego (Msza ranna, Wigilia, Msza w dzień) SOBOTA
Msza ranna (wszystkie pieśni w nawiązaniu do Liturgii słowa i antyfon)
R: Chrystus Pan w niebo wstępuje (6-8, 13) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: O tajemniczy Płomieniu (w nawiązaniu do modlitw mszalnych)
K: Bóg stał się kiedyś jednym z nas (1-5) (w nawiązaniu do modlitw mszalnych)
Duch Pański napełnił okrąg ziemi (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
U: Boże, zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Z: Duchu Święty, przyjdź, prosimy (w nawiązaniu do modlitw mszalnych) 
Wigilia (wszystkie pieśni w nawiązaniu do Liturgii słowa i antyfon)

R: Ojcze, Stwórco wszechświata (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Duch Pański napełnił okrąg (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Przybądź, Duchu Święty (1-2) (w nawiązaniu do modlitw mszalnych)
Przybądź Stwórco, Duchu Boży (w nawiązaniu do modlitw mszalnych)
K: Z Twojego boku, Chryste (1-5) (w nawiązaniu …

VII Niedziela Wielkanocna, C, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Obraz
R: Chrystus Pan w niebo wstępuje (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Otoczon gronem świętych (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Przez twoje święte Wniebowstąpienie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Idźcie na cały świat (zw. 1-4) (w nawiązaniu do Ewangelii)
K: Jam jest Chleb Życia (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Przyjdźcie do mnie wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Jezu drogi, Tyś miłością (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Jezusa ukrytego (zw. 1, 3) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
O mój Jezu w Hostii skryty (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
O Święta Uczto (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Panie, pragnienia ludzkich serc (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Zróbcie Mu miejsce (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
U: Nieście chwałę Radośnie Panu hymn śpiewajmy (zw. 1, 2, 9, 10) (w nawiązaniu do Liturgii Słowa)
Chwalcie Pana wszyscy (zw. 1, 2) (w nawiązaniu do Liturgii Słowa)
O Boże, dzięki Ci składamy
Cały świat niech śpiewa tę p…

Święto Nawiedzenia NMP

Obraz
R: Idziesz z pośpiechem przez góry wysokie*
Cześć Maryi
Błogosławiona jesteś Maryjo
Zdrowaś Maryja
Zdrowaś bądź Maryja
Pd: Dzisiaj pozdrawiamy
K: Daj mi Jezusa
Chrystus Pan karmi nas
U: Uwielbiaj duszo moja
Wielbi dusza moja
Wielbij duszo moja
Magnificat
Chwalcie o dziatki
Z: Idźmy tulmy się jak dziatki
*
1. Idziesz z pośpiechem przez góry wysokie,
Dziewico, którą Bóg uczynił Matką,
By starszej matce wieścić cud przedziwny
Miłości Bożej.

2 Kiedy Elżbieta głos Twój usłyszała,
Ukryte dziecię radość swą objawia,
A Twoja krewna zowie Ciebie Panią
I najszczęśliwszą.

3 Swoim wybraniem weselisz się wielce
I pełna Ducha, który mówił w Tobie,
Wysławiasz dzieła Zbawcy Najwyższego
Natchnioną pieśnią.

4 Błogosławiona przez wszystkie narody
I wychwalana jako Matka Boga,
Ich wiara widzi w Tobie rozdawczynię
Niebiańskiej łaski.

5 Ty zaś, Maryjo, dźwigając Chrystusa,
Przynosisz ludziom dary zawsze nowe,
Więc razem z Tobą Boga w Trójcy Świętej
Wielbimy hymnem. Amen.

VI Niedziela Wielkanocna, C,

Obraz
R: Idźcie na cały świat (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Głoś Imię Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Alleluja, Jezus żyje
Alleluja, Jezus żyje, On co za nas życie dał
O dniu radosny
O filii et filiae
Dowolna pieśń wielkanocna
Pd: Zmartwychpowstał Pan prawdziwie (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Idźcie na cały świat (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Głoś Imię Pana (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Dowolna pieśń wielkanocna
K: Wesel się, człowiecze wierny (z pieśni mszalnej Weselmy się, chrześcijanie)
Bóg kiedyś stał się jednym z nas (nie pomijając 5 zwrotki) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 14, 15-16)
Bóg jest miłością (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 14, 15-16)
Przykazanie nowe (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 14, 15-16)
O Panie, Ty nam dajesz (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 14, 15-16)
Jezu drogi, Tyś miłośc…