Posty

XXVI Niedziela Zwykła, A,

Obraz
R: Boże, lud Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Panie, okaż nam (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Panie, ufam miłosierdziu Twemu (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Przystąpię do ołtarza (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ojcze z niebios (w nawiązaniu do Kolekty)
Pd: Boże w dobroci (1,3,4,5) (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pan mój Wódz (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Jam jest Pasterz dobry (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Bądź uwielbiony Miłosierny Boże (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
K: Miłujcie się wzajemnie (w nawiązaniu do Antyfony na komunię 1 J 3, 16)
O Panie, Ty nam dajesz (w nawiązaniu do Antyfony na komunię 1 J 3, 16)
Ojciec nam powierzył słowo (w nawiązaniu do Antyfony na komunię 1 J 3, 16)
Panie, pragnienia ludzkich serc (w nawiązaniu do Antyfony na komunię 1 J 3, 16)
Jezusowi cześć i chwała - (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Chwalmy ni…

XXV Niedziela Zwykła, A,

Obraz
R: Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chrystus, Chrystus to nadzieja (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Głoś Imię Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pod Twą obronę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Podnieście wzrok ku górom (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdźmy do Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Boże w dobroci (w nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego)
Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Ewangelii)
Przykazanie nowe (w nawiązaniu do Ewangelii)
K: O Panie, Tyś moim Pasterzem (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 10, 14)
Jam jest Pasterz dobry (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 10, 14)
Pan mój Wódz (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 10, 14)
Jezusowi cześć i chwała (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 10, 14)
Skosztujcie i zobaczcie (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 119 (118), 4-5)
Szczęśliwy i nie zna kaźni (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 119 (118), 4-5)
Pozdrawiamy Cię (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps …

Wiatrownice (15 września 2017 AD) Dzienniki budowy organów

Obraz

XXIV Niedziela Zwykła, A

Obraz
R: Boże obdarz Kościół Twój (nie pomijając ostatniej zwrotki) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże lud Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem zmiłował się (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, jesteś moim Bogiem (w nawiązaniu do Kolekty)
Ciebie całą duszą pragnę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chryste, Tyś życiem (LG) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Po mrokach nocy (LG) (Msze przed południem) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Ewangelii)
Kto się w opiekę
Pod Twą obronę
Pd: Składamy Ci Ojcze (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Z rąk kapłańskich (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Wielbimy krzyż Twój Panie (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Przykazanie nowe (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Miłujcie się wzajemnie (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
K: Jezusowi cześć i chwała (w nawiązaniu do An…

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Obraz
R: A myśmy się chlubić powinni (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Krzyżu święty, nade wszystko /lub
W krzyżu cierpienie /lub
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony
Wielbimy krzyż Twój, Panie /lub
Krzyżu mój, Krzyżu (1, 3) /lub
Drzewo krzyża surowe
Pd: Krzyżu mój, Krzyżu (1, 3) /lub
Panie, Ty widzisz (1-2)
Wielbimy krzyż Twój, Panie /lub
W krzyżu cierpienie /lub
By wywyższyć swe stworzenie
K: Przyjdźcie do Mnie wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię)
Ludu mój, ludu (w nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego)
Witam Cię, witam
Jezusowi cześć i chwała
Zbliżam się w pokorze (1-3)
U: Króla wznoszą się znamiona (3-7)
Alleluja, Zbawienie, chwała i moc (w nawiązaniu do II czytania i Ewangelii)
Skosztujcie i zobaczcie
Dzięki, o Boże Ojcze
Śpiewaj, śpiewaj sercem całym
Upadnij na kolana
Z: Adoramus Te, Christe
Stanę pod krzyżem
Krzyżu święty, nade wszystko /lub
Za wszystko dobro z Bożej ręki wzięte
Dobranoc, Głowo święta (8)

XXIII Niedziela Zwykła, A,

Obraz
R: Boże w dobroci (1,2) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, dlatego dałeś nam życie (szczególnie 3 zwrotka) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ludu Kapłański (1,4) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ty Wszechmocny Panie (1,2) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdźmy do Pana; Ty Boże wszystko wiesz (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (szczególnie 8 zwrotka) (w nawiązaniu do II czytania)
Zgromadzeni na modlitwie z Panem Swym (w nawiązaniu do Liturgii słowa) /lub/
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Kolekty)
Ulecz Panie nasze serca (w nawiązaniu do Ewangelii)
Chrystus, Chrystus (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pd: Niechaj z nami będzie Pan (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Ku Tobie Panie wznosim śpiew (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Naucz nas, Panie (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pójdźmy do Pana (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Zgromadzeni na modlitwie z Panem Swym (w nawiązaniu do Liturgii słowa) /lub/
Bo…

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Obraz
R: Z wyroków nieba Marya się rodzi (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Przy obchodzie Narodzenia Twego
Cała piękna jest Maryjo
Cześć Ci i chwała
Zdrowaś Maryja
Błogosławiona jesteś Maryjo
Dnia każdego Boga mego
Matko pocieszenia
Pd: Chwal Jezusa i Maryję (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Cześć Maryi (1,2,3) Panie, w ofierze
Całaś piękna jest Maryjo
Przy obchodzie Narodzenia
Dzisiaj pozdrawiamy
Witaj gwiazdo morska
O Maryjo, przyjm w ofierze
K: Oto Panna pocznie i porodzi Syna (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Bądźże pozdrowiona
Daj mi Jezusa
Między gwiazdami, zbawienia Jutrzenko
Panie, dobry jak chleb
Chrystus Pan karmi nas
Daj mi Jezusa
U: Chrystus Pan karmi nas (parafraza Pieśni Maryi) - jeśli nie śpiewano na Komunię
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Magnificat
Z: Salve Regina, Zdrowaś Maryjo
Boga Rodzico
Dzisiaj pozdrawiamy
Weź w swą opiekę
Gwiazdo zaranna
Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico
Matko niebieskiego Pana
Serdeczna Matko
Matko Najświętsza