Posty

XXIX Niedziela Zwykła, C,

Obraz
R: Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Szczęśliwy, kogo Opatrzność Boska (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
W mądrość przedwieczną (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Spojrzyj z nieba wysokiego (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdźmy do Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pan, mój Wódz i Pan (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Cały świat niech śpiewa tę pieśń (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ty, Wszechmocny Panie (w nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego)
Podnieście wzrok ku górom (w nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego)
Pd: Ty, Wszechmocny Panie (w nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego)
Podnieście wzrok ku górom (w nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego)
Pan nie opuszcza nigdy (w nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego)
Niechaj z nami będzie Pan (w nawiązaniu do II czytania i wersetu przed Ewangelią)
Wierzymy w Ciebie, Chryste (w nawiązaniu do Ewangelii)
Z rąk kapłańskich (w nawiązaniu do Modlitw…

XXVIII Niedziela Zwykła, C,

Obraz
R: Pokładam w Panu ufność mą (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Jezu miłosierny! (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wstanę i pójdę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Tylko Bóg mi dopomoże (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ciebie całą duszą pragnę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
O Boże mój, o Zbawicielu mój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście) Pd: Przyjmij najświętszy Panie (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Z rąk kapłańskich (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Wszystkie narody wychwalajcie Pana (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Bądź uwielbiony miłosierny Boże (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Nasze plany i nadzieje (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywa…

XXVII Niedziela Zwykła, C,

Obraz
R: Kłaniam się Tobie (w nawiązaniu do I czytania i Antyfony na wejście)
Ojcze z niebios (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Panie, umocnij wiarę naszą (w nawiązaniu do Ewangelii)
Wierzymy w Ciebie Chryste (w nawiązaniu do Ewangelii)
Niechaj z nami będzie Pan (W nawiązaniu do Liturgii słowa)
Duch Pański napełnił okrąg ziemi (w nawiązaniu do II czytania)
Przyjmij o Najświętszy Panie
K: Jeden chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 17)
Panie dobry jak chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 17)
Ciebie całą duszą pragnę (w nawiązaniu do Liturgii słowa i Antyfony na komunię Lm 3,25)
U: Dzięki, o Panie
Czego chcesz od nas Panie
Z: Kto się w opiekę
Boże mocny
Dowolna pieśń do NMP
Zawitaj Królowo Różańca
Zawitaj Matko Różańca
Zebrani przed Twoim ołtarzem
Różańcowa Pani
Święta Panno, Tyś nad wszystkie czystsza
Weź w swą opiekę

XXVI Niedziela Zwykła, C,

Obraz
R: Z tej biednej ziemi (3) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Zmiłuj się nade mną (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pokładam w Panu ufność mą (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bądź uwielbiony miłosierny Boże (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Daj nam , o Panie nowe serce (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Jezu miłosierny! (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wierzymy w Ciebie Chryste (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Com przyrzekł Bogu (w nawiązaniu do Modlitw mszalnych)
Wszystko Tobie oddać pragnę (w nawiązaniu do Ewangelii)
Jam jest chleb życia (w nawiązaniu do Ewangelii)
Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec (3,4) (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pójdź do Jezusa (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
K: Jezu, miłości Twej (w nawiązaniu do Antyfony na komunie por. 1 J 3, 16)
Bóg kiedyś stał się jednym z nas (w nawiązaniu do Antyfony na komunie por. 1 J 3, 16)
B…

Pieśni ku czci św. Ojca Pio z Pietrelciny

23 IX - wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny
Poniżej, propozycja kilku pieśni śpiewanych w mojej parafii
KLIKNIJ

Dziennik budowy organów 17 IX 2019 Pryncypalbas 16'

Obraz

XXV Niedziela Zwykła, C,

Obraz
R: Ojcze z niebios (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ludu kapłański (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pokładam w Panu (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, jesteś moim Bogiem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg kiedyś stał się jednym z nas (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg jest miłością, zbawieniem darzy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pan nie opuszcza nigdy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Przyjdźcie do mnie wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Ewangelii)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Ewangelii)
Pd: Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Kolekty)
Przykazanie nowe (w nawiązaniu do Kolekty)
Panie, umocnij wiarę naszą (w nawiązaniu do Kolekty)
Pan nie opuszcza nigdy (w nawiązaniu do K…

Świętego Mateusza

Obraz
R: Idźcie na cały świat
Głoś imię Pana
Być bliżej Ciebie chcę
Boże, zmiłuj się nad nami
Chwała Wam, apostołowie lub
Głoś imię Pana
Exsultet orbis gaudiis (Hymn brewiarzowy)
Mateuszu, Apostole (Hymn brewiarzowy)
Mateuszu, Apostole, uczony w Jezusa szkole
Pd: Chwała wam, Apostołowie lub
Pójdź do Jezusa Duch Pański napełnił okrąg ziemi (3) (w nawiązaniu do I czytania)
Wszystko Tobie oddać pragnę
Idźcie na cały świat
Panie, umocnij wiarę naszą
K: Jezu, Jezu do mnie przyjdź (w nawiązaniu do Ewangelii)
Przyjdźcie do mnie wszyscy (w nawiązaniu do Ewangelii)
Pan Jezus już się zbliża
Pan wieczernik przygotował
Jeden chleb
Pokarmie Aniołów
W majestacie, na niebieskim tronie
U: Cały świat, niech śpiewa tę pieśń
Laudate omnes gentes
Ciebie Boże wielbimy (w nawiązaniu do śpiewu przed Ewangelią)
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Pieśń wdzięczności
Z: O Panie, poślij nas Jezu, zostań w nas
Miałem ci ja w sercu
Chwalcie Pana wszyscy
Bóg nad swym ludem zmiłował się
Weź w swą opiekę

Świętego Stanisława Kostki

Obraz
R: Biegniesz, młodzieńcze, z pośpiechem (Hymn brewiarzowy)
Choćby przedwcześnie umarł sprawiedliwy (Hymn brewiarzowy)
Nowa Jutrzenko Kościoła świętego
O Stanisławie, kwiecie wybrany
Pieśnią radosną niech Polska wysławia (Hymn brewiarzowy)
Witaj, Kostko Stanisławie
Aniele ziemski bez winy
Jasna Jutrzenko /lub
O, Święty Stanisławie*
W majestacie na niebieskim tronie
Pd: Chwalcie Pana wszyscy
Błogosławieni ubodzy w duchu (uwzględniając zw. 6)
Naucz nas, Panie
Wszystko Tobie dziś oddaję
Wszystko Tobie oddać pragnę (2)
K: Dałeś nam Chleb z nieba
Chleb niebiański
Pan siebie, jako Pokarm Życia
Pójdźcie błogosławić Pana
Jam jest Chleb życia
Jam jest Chlebem żywym
Oto Chleb Aniołów
O, Święta Uczto
Pan zstąpił z nieba
U: Laudate pueri
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (1,2,7,8)
Boga naszego chwalcie
Chwalcie, o dziatki
Skosztujcie i zobaczcie
Głoś imię Pana
Czego chcesz od nas Panie
Z: Święci niebieskiej...krainy
Jasna Jutrzenko /lub
Błogosławieni ubodzy i cisi
Króluj nam, Chryste (1-3)
Ozdobo młodzi, święty Stanisławie
Maryjo, ja Twe…

XXIV Niedziela Zwykła, C,

Obraz
R: Boże obdarz Kościół Twój (nie pomijając ostatniej zwrotki) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże lud Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem zmiłował się (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, jesteś moim Bogiem (w nawiązaniu do Kolekty)
Ciebie całą duszą pragnę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chryste, Tyś życiem (LG) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Po mrokach nocy (LG) (Msze przed południem) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wstanę i pójdę do mojego Ojca/Wstanę i wrócę do mojego Ojca (w nawiązaniu do Ewangelii)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Ewangelii)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Ewangelii)
Pieśni o Bożym Miłosierdziu (w nawiązaniu do Ewangelii)
Kto się w opiekę
Pod Twą obronę
Być bliżej Ciebie chcę
Pd: Składamy Ci Ojcze (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Z rąk kapłańskich (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Wielbimy krzyż Twój Panie (w nawią…