Posty

VII Niedziela Zwykła, A,

Obraz
R: Panie, ufam miłosierdziu Twemu! (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
W każdym strapieniu (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pieśń wdzięczności śpiewaj Panu (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Przed Twym miłosierdziem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (1, 5, 9) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Domine in tua misericordia + Ps 12, 1 (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Panie, ufam miłosierdziu (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Szczęśliwy człowiek, który ufa (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście i Komunię)
Pd: Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Ewangelii)
Przykazanie nowe (w nawiązaniu do Ewangelii)
Miłujcie się wzajemnie (w nawiązaniu do Ewangelii)
Z pokorą upadamy (1, 2) (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Intende voci oratonis + Ps 5, 2. 3 (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami, oraz prośba o wysłuchanie modlitw zanoszonych przed ołtarz)
Miłujcie się wzajemnie (w nawiązaniu do Ewangelii)
Przykazanie no…

VI Niedziela Zwykła, A,

Obraz
R: Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Spojrzyj z nieba wysokiego (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Szczęśliwy, kogo Opatrzność Boska (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Za rękę weź mnie Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, dlatego dałeś nam życie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Być bliżej Ciebie chcę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże mocny, Boże cudów (w nawiązaniu do Antyfony na wejście (2 zw))
Do Ciebie wznoszę serce me (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pan nie opuszcza nigdy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pod Twą obronę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdźmy do Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Podnieście wzrok ku górom (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ty Wszechmocny Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże lud Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Ludu kapłański (w nawiązaniu do Ewangelii)
Przystąpię do ołtarza (w nawiązaniu do Modlitwy nad da…

V Niedziela Zwykła, A,

Obraz
R: Raduj się niebo, wesel się ziemio (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Upadnij na kolana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Przyjdźcie do mnie wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdźmy do Pana z winnym pokłonem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Światłości wieczna Jezu mój (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Wierzymy w Ciebie, Chryste (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Witaj dniu pierwszy (LG) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście i Kolekty)
Pd: O Panie poślij nas (1,3) (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
O Lux beatissima (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Rodziną Bożą jesteśmy (w nawiązaniu do Kolekty)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Kolekty)
Przystąpię do ołtarza Bożego (3) (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Uczcijmy Zmartwychwstałego (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
K: Panie dobry jak chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 107 (106), 8-9)
Chrystus Pan karmi nas (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 107 (106), 8-9)
Karmisz, Panie (część na komunię) (w nawiązaniu do Antyfon…

Ofiarowanie Pańskie, Święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego

Obraz
R: Gdy się Chrystus rodzi
Radosna Światłości
Światło na oświecenie pogan
Tron twój, Syjonie
Chwała Bogu na wysokości
Tryumfy, Króla niebieskiego (1-2)
Poświęcenie/błogosławieństwo świec: Teraz o Panie (Pieśń Symeona) lub w wersji łacińskiej: Nunc dimittis servum tuum
Światło na oświecenie pogan
Pd: Pójdźmy wszyscy (zwrotka: Witaj, Jezu ukochany i następna)
Przystrój ołtarz twój, Syjonie
Niepojęte dary
Pan z nieba i z łona (1, 4)
K: Ach, witajże pożądana
Z nieba wysokiego
Tobie ja żyję, z Ciebie Krynicy
Wesołą nowinę, bracia
U: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Cały świat, niech śpiewa te pieśń
Chwalcie Pana wszyscy
Niechaj będzie uwielbiony, Bóg nasz Pan nad pany
Pośpieszcie już wszyscy (1, 3)
Twoja cześć, chwała (1-2, 11-12)
Niechaj będzie uwielbiony, Bóg nasz Pan nad pany
Z: Błogosławiona jesteś Maryjo
Bóg się rodzi (zwrotka 2 i 6)
Mizerna cicha, stajenka (1-3)
Światłości wieczna, Jezu mój
Matko niebieskiego Pana

lub tam, gdzie Mszę poprzedza zapalenie świec i…

III Niedziela Zwykła, A,

Obraz
R: Radośnie Panu hymn śpiewajmy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chwalcie Pana wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Niechaj się radują niebiosa (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdźmy, pokłońmy się Panu (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
W majestacie na niebieskim tronie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Głoś Imię Pana (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Boże, obdarz Kościół Twój (w nawiązaniu do trwającego Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan i II czytania)
Spraw Ojcze, aby wszyscy wierzący w Ciebie (w nawiązaniu do trwającego Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan i II czytania)
Złącz Panie miłujących Cię (w nawiązaniu do trwającego Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan i II czytania)
Pd: Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do trwającego Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan i II czytania)
Idźcie na cały świat (w nawiązaniu do Ewangelii)
Boże obdarz Kościół Twój (w nawiązaniu do trwającego Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan i II czytania)
K: Skosztujcie i …

Nawrócenie Świętego Pawła

Obraz
R: Boże zmiłuj się nad nami
Przed Tobą, Pawle stajemy,
Święty Pawle Apostole
Niezbadany ślad Twych dróg
Wśród trosk i nieszczęść kolei
Przykazanie nowe
Pd: Idźcie na cały świat
Panie, umocnij wiarę
K: Zbliżam się w pokorze
Jam jest Chleb życia
Panie i Boże, grzeszników chroń
U: Chwalcie Pana wszyscy
Pieśń wdzięczności śpiewaj Panu
Z: Głoś imię Pana
W Ciebie wierzę
Pieśń ku czci NMP

II Niedziela Zwykła, A,

Obraz
R: Com przyrzekł Bogu (z 3 zwrotką)* (w nawiązaniu do Ewangelii)
Oto jest Baranek Boży (w nawiązaniu do Ewangelii)
Boże, zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Cały świat niech śpiewa tę pieśń (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chwalcie Pana wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Tobie, Mądrości Przedwieczna (LG) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Niech się radują niebiosa i ziemia (LG) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Ojcze z Niebios (w nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego)
Ludu Kapłański (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
K: Oto jest Baranek Boży (w nawiązaniu do Ewangelii)
O Panie Tyś moim Pasterzem (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 5)
Pan wieczernik przygotował (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 5)
Panie mój, cóż Ci oddać mogę? (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 5)
Bóg jest miłością (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 J 4, 16)
Oto Święte Ciało Pana (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 J 4, 16)
Ojciec…

Czytanie z Martyrologium Kościoła Rzymskiego - przed "Pasterką"

Obraz

Boże Narodzenie - Msza w nocy, Boże Narodzenie - Msza o świcie i w dzień, Święto św. Szczepana, Oktawa Narodzenia Pańskiego, a w niej: św. Jana Ap, św. Młodzianków, Niedziela Świętej Rodziny, Zakończenie Starego Roku, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia), Objawienie Pańskie - Trzech Króli (6 stycznia), 2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim, Niedziela Chrztu Pańskiego (niedziela po 6 stycznia) Okres Narodzenia Pańskiego. Od Mszy w nocy "Pasterki" do Niedzieli Chrztu Pańskiego. Okres Narodzenia Pańskiego. Od Mszy w nocy "Pasterki" do Niedzieli Chrztu Pańskiego.

Obraz

IV Niedziela Adwentu, A,

Obraz
R: Rorate caeli (Antyfona wejście)
Rorate caeli + Ps 18,2 (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Niebiosa, rosę ślijcie nam z góry (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Niebiosa, rosę ślijcie nam z góry, niech serca nawiedzi (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Spuśćcie nam na ziemskie niwy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Grzechem Adama (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Spuśćcie rosę niebiosa z góry (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Podnieście w górę bramy, szczyty wasze (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Urząd zbawienia ludzkiego (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Błogosławiona jesteś, Maryjo (w nawiązaniu do tekstów mszalnych i Liturgii słowa)
Archanioł Boży Gabriel (w nawiązaniu do tekstów mszalnych i Liturgii słowa)
Po upadku człowieka grzesznego (w nawiązaniu do tekstów mszalnych i Liturgii słowa)
Boże w dobroci (3-5) (w nawiązaniu do tekstów mszalnych i Liturgii słowa)
Grzechem Adama (w nawiązaniu…