Posty

XXV Niedziela Zwykła, C,

Obraz
R: Ojcze z niebios (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ludu kapłański (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pokładam w Panu (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, jesteś moim Bogiem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg kiedyś stał się jednym z nas (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg jest miłością, zbawieniem darzy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pan nie opuszcza nigdy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Przyjdźcie do mnie wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Ewangelii)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Ewangelii)
Pd: Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Kolekty)
Przykazanie nowe (w nawiązaniu do Kolekty)
Panie, umocnij wiarę naszą (w nawiązaniu do Kolekty)
Pan nie opuszcza nigdy (w nawiązaniu do K…

Świętego Mateusza

Obraz
R: Idźcie na cały świat
Głoś imię Pana
Być bliżej Ciebie chcę
Boże, zmiłuj się nad nami
Chwała Wam, apostołowie lub
Głoś imię Pana
Exsultet orbis gaudiis (Hymn brewiarzowy)
Mateuszu, Apostole (Hymn brewiarzowy)
Mateuszu, Apostole, uczony w Jezusa szkole
Pd: Chwała wam, Apostołowie lub
Pójdź do Jezusa Duch Pański napełnił okrąg ziemi (3) (w nawiązaniu do I czytania)
Wszystko Tobie oddać pragnę
Idźcie na cały świat
Panie, umocnij wiarę naszą
K: Jezu, Jezu do mnie przyjdź (w nawiązaniu do Ewangelii)
Przyjdźcie do mnie wszyscy (w nawiązaniu do Ewangelii)
Pan Jezus już się zbliża
Pan wieczernik przygotował
Jeden chleb
Pokarmie Aniołów
W majestacie, na niebieskim tronie
U: Cały świat, niech śpiewa tę pieśń
Laudate omnes gentes
Ciebie Boże wielbimy (w nawiązaniu do śpiewu przed Ewangelią)
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Pieśń wdzięczności
Z: O Panie, poślij nas Jezu, zostań w nas
Miałem ci ja w sercu
Chwalcie Pana wszyscy
Bóg nad swym ludem zmiłował się
Weź w swą opiekę

Świętego Stanisława Kostki

Obraz
R: Biegniesz, młodzieńcze, z pośpiechem (Hymn brewiarzowy)
Choćby przedwcześnie umarł sprawiedliwy (Hymn brewiarzowy)
Nowa Jutrzenko Kościoła świętego
O Stanisławie, kwiecie wybrany
Pieśnią radosną niech Polska wysławia (Hymn brewiarzowy)
Witaj, Kostko Stanisławie
Aniele ziemski bez winy
Jasna Jutrzenko /lub
O, Święty Stanisławie*
W majestacie na niebieskim tronie
Pd: Chwalcie Pana wszyscy
Błogosławieni ubodzy w duchu (uwzględniając zw. 6)
Naucz nas, Panie
Wszystko Tobie dziś oddaję
Wszystko Tobie oddać pragnę (2)
K: Dałeś nam Chleb z nieba
Chleb niebiański
Pan siebie, jako Pokarm Życia
Pójdźcie błogosławić Pana
Jam jest Chleb życia
Jam jest Chlebem żywym
Oto Chleb Aniołów
O, Święta Uczto
Pan zstąpił z nieba
U: Laudate pueri
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (1,2,7,8)
Boga naszego chwalcie
Chwalcie, o dziatki
Skosztujcie i zobaczcie
Głoś imię Pana
Czego chcesz od nas Panie
Z: Święci niebieskiej...krainy
Jasna Jutrzenko /lub
Błogosławieni ubodzy i cisi
Króluj nam, Chryste (1-3)
Ozdobo młodzi, święty Stanisławie
Maryjo, ja Twe…

XXIV Niedziela Zwykła, C,

Obraz
R: Boże obdarz Kościół Twój (nie pomijając ostatniej zwrotki) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże lud Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem zmiłował się (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, jesteś moim Bogiem (w nawiązaniu do Kolekty)
Ciebie całą duszą pragnę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chryste, Tyś życiem (LG) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Po mrokach nocy (LG) (Msze przed południem) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wstanę i pójdę do mojego Ojca/Wstanę i wrócę do mojego Ojca (w nawiązaniu do Ewangelii)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Ewangelii)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Ewangelii)
Pieśni o Bożym Miłosierdziu (w nawiązaniu do Ewangelii)
Kto się w opiekę
Pod Twą obronę
Być bliżej Ciebie chcę
Pd: Składamy Ci Ojcze (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Z rąk kapłańskich (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Wielbimy krzyż Twój Panie (w nawią…

Podwyższenie Krzyża Świętego

Obraz
R: A myśmy się chlubić powinni (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Krzyżu święty, nade wszystko
W krzyżu cierpienie
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony
Drzewo krzyża surowe
Pd: Krzyżu mój, Krzyżu (1, 3)
Panie, Ty widzisz (1-2)
Wielbimy krzyż Twój, Panie
By wywyższyć swe stworzenie
K: Przyjdźcie do Mnie wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię)
Ludu mój, ludu (w nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego)
Witam Cię, witam
Zbliżam się w pokorze (1-3)
U: Króla wznoszą się znamiona (3-7)
Alleluja, Zbawienie, chwała i moc (w nawiązaniu do II czytania i Ewangelii)
Dzięki, o Boże Ojcze
Śpiewaj, śpiewaj sercem całym
Upadnij na kolana
Z: Adoramus Te, Christe
Stanę pod krzyżem
Za wszystko dobro z Bożej ręki wzięte
Dobranoc, Głowo święta (8)

XXIII Niedziela Zwykła, C,

Obraz
R: Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ojcze z niebios (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, obdarz Kościół Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, lud Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
O Ty Przedwieczny (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
O, miłosierdzia (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdźmy do Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wszechmocny Panie (4-6) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wielbimy Ciebie, wszechmocny (Hymn brewiarzowy) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Oto już bledną mroczne cienie nocy (Hymn brewiarzowy: ranne Msze) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Nim czas się począł (Hymn brewiarzowy: pozostałe Msze) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
W dobroci swej powiedział Pan (3,4) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Chrystus, Chrystus (w nawiązaniu do Kolekty i Modlitwy nad darami)
Bóg kiedyś s…

XXII Niedziela Zwykła, C,

Obraz
R: Ojcze z niebios (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, zmiłuj się nad nami (3) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Z tej biednej ziemi (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Boże w dobroci (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
O niewysłowione szczęście (w nawiązaniu do wersetu przed Ewangelią)
Pieśni do NSPJ (w nawiązaniu do wersetu przed Ewangelią)
Przystąpię do ołtarza Bożego (3)
Naucz nas, Panie, zawsze wypełniać wolę
Składamy Ci, Ojcze
Przyjmij Panie nasze dary
Jezu który ukazałeś
Z rąk kapłańskich
K: Błogosławienie ubodzy i cisi (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 5, 9-10)
Wszystkie pieśni będące parafrazą Kazania na górze (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 5, 9-10)
Panie dobry jak chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 31 (30), 20)
Zbliżam się w pokorze (w nawiązaniu do Antyfony na komu…

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Obraz
R: Bogurodzica
Ze wzgórz Częstochowy 
Jasnogórska można Pani 
Jasnogórska Pani 
Gwiazdo śliczna wspaniała 
Ze wzgórz Częstochowy 
Matko Królowo 
Jak szczęśliwa Polska cała
Święta Dziewico, Jasnej Góry Pani (LG)
Twój dom, Maryjo, na górze się wznosi (LG) 
Cześć Maryi 
Pd: Mesjasz przyszedł na świat (w nawiązaniu do Ewangelii)
Gwiazdo, śliczna, wspaniała (1, 7-8) 
Zdrowaś Maryja Bogarodzico 
Jedyna i władna 
Królowo ziem polskich
Polski Królowo, Jasnogórska Pani (5)
Z dawna Polski Tyś Królową
Jak szczęśliwa Polska cała
Matko potężna 
Gwiazdo śliczna wspaniała 
K: O miasto święte, Jeruzalem (z: Oto Pan Bóg przyjdzie - DN 357) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Jerozolimo, chwal Pana (1-4, 11-12) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię) 
Ucieszyła mnie wieść pożądana (w nawiązaniu do Antyfony na komunię) 
Skosztujcie i zobaczcie 
Daj mi Jezusa 
Chrystus Pan karmi nas 
Bądźże pozdrowiona 
U: Te Deum laudeamus 
Boga naszego chwalcie 
Dzięki, o Boże Ojcze
Magnificat (różne wersje)
Chrystus Pan (jeśli nie było Magnificat) 
G…

XXI Niedziela Zwykła, C,

Obraz
R: Jezu, Tyś mój Pan (na podstawie Ps 86) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdź do Jezusa (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pokładam w Panu ufność mą (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Serce me do Ciebie wznoszę w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Panie, okaż nam swoje miłosierdzie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ach, mój niebieski Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Będę Cię wielbił, mój Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Głoś Imię Pana (2,3) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (4,5) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Niech nasze serca sławią Ciebie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wskaż mi, Panie, Twoje drogi (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Głoś Imię Pana (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Przez Chrztu Świętego wielki dar (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
P…