Posty

III Niedziela Zwykła, A,

Obraz
R: Radośnie Panu hymn śpiewajmy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chwalcie Pana wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Niechaj się radują niebiosa (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdźmy, pokłońmy się Panu (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
W majestacie na niebieskim tronie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Głoś Imię Pana (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Boże, obdarz Kościół Twój (w nawiązaniu do trwającego Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan i II czytania)
Spraw Ojcze, aby wszyscy wierzący w Ciebie (w nawiązaniu do trwającego Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan i II czytania)
Złącz Panie miłujących Cię (w nawiązaniu do trwającego Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan i II czytania)
Pd: Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do trwającego Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan i II czytania)
Idźcie na cały świat (w nawiązaniu do Ewangelii)
Boże obdarz Kościół Twój (w nawiązaniu do trwającego Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan i II czytania)
K: Skosztujcie i …

Nawrócenie Świętego Pawła

Obraz
R: Boże zmiłuj się nad nami
Przed Tobą, Pawle stajemy,
Święty Pawle Apostole
Niezbadany ślad Twych dróg
Wśród trosk i nieszczęść kolei
Przykazanie nowe
Pd: Idźcie na cały świat
Panie, umocnij wiarę
K: Zbliżam się w pokorze
Jam jest Chleb życia
Panie i Boże, grzeszników chroń
U: Chwalcie Pana wszyscy
Pieśń wdzięczności śpiewaj Panu
Z: Głoś imię Pana
W Ciebie wierzę
Pieśń ku czci NMP

II Niedziela Zwykła, A,

Obraz
R: Com przyrzekł Bogu (z 3 zwrotką)* (w nawiązaniu do Ewangelii)
Oto jest Baranek Boży (w nawiązaniu do Ewangelii)
Boże, zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Cały świat niech śpiewa tę pieśń (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chwalcie Pana wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Tobie, Mądrości Przedwieczna (LG) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Niech się radują niebiosa i ziemia (LG) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Ojcze z Niebios (w nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego)
Ludu Kapłański (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
K: Oto jest Baranek Boży (w nawiązaniu do Ewangelii)
O Panie Tyś moim Pasterzem (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 5)
Pan wieczernik przygotował (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 5)
Panie mój, cóż Ci oddać mogę? (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 5)
Bóg jest miłością (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 J 4, 16)
Oto Święte Ciało Pana (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 J 4, 16)
Ojciec…

Czytanie z Martyrologium Kościoła Rzymskiego - przed "Pasterką"

Obraz

Boże Narodzenie - Msza w nocy, Boże Narodzenie - Msza o świcie i w dzień, Święto św. Szczepana, Oktawa Narodzenia Pańskiego, a w niej: św. Jana Ap, św. Młodzianków, Niedziela Świętej Rodziny, Zakończenie Starego Roku, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia), Objawienie Pańskie - Trzech Króli (6 stycznia), 2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim, Niedziela Chrztu Pańskiego (niedziela po 6 stycznia) Okres Narodzenia Pańskiego. Od Mszy w nocy "Pasterki" do Niedzieli Chrztu Pańskiego. Okres Narodzenia Pańskiego. Od Mszy w nocy "Pasterki" do Niedzieli Chrztu Pańskiego.

Obraz

IV Niedziela Adwentu, A,

Obraz
R: Rorate caeli (Antyfona wejście)
Rorate caeli + Ps 18,2 (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Niebiosa, rosę ślijcie nam z góry (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Niebiosa, rosę ślijcie nam z góry, niech serca nawiedzi (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Spuśćcie nam na ziemskie niwy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Grzechem Adama (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Spuśćcie rosę niebiosa z góry (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Podnieście w górę bramy, szczyty wasze (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Urząd zbawienia ludzkiego (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Błogosławiona jesteś, Maryjo (w nawiązaniu do tekstów mszalnych i Liturgii słowa)
Archanioł Boży Gabriel (w nawiązaniu do tekstów mszalnych i Liturgii słowa)
Po upadku człowieka grzesznego (w nawiązaniu do tekstów mszalnych i Liturgii słowa)
Boże w dobroci (3-5) (w nawiązaniu do tekstów mszalnych i Liturgii słowa)
Grzechem Adama (w nawiązaniu…

III Niedziela Adwentu, A,

Obraz
R: Gaudéte in Dómino semper (Antyfona na wejście)
Gaudete in Domino + Ps 84,3 (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Radujcie się zawsze w Panu (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Raduj się, niebo, wesel się, ziemio (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Raduj się, ziemio (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Niech się radują niebiosa i ziemia (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Mądrości, która (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Duch Pański nade mną (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pd: Głos wdzięczny (w nawiązaniu do Ewangelii)
Pan jest blisko (w nawiązaniu do Ewangelii)
Przybądź Panie, bo czekamy (w nawiązaniu do Ewangelii)
K: Pusillánimes, confortámini et nolíte timére (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Oto Pan przybywa, prostujcie drogi swego życia (w nawiązaniu do Ewangelii i Antyfony na komunię)
Oto Pan Bóg przyjdzie (w nawiązaniu do Liturgii słowa i Antyfony na komunię)
Hejnał wszyscy zaśpiewajmy (w nawiązaniu do Ewange…

Gaudete - Raduj się ziemio! Nagranie, nuty

Obraz
Serdecznie dziękuję Piotrowi Pawlakowi za opracowanie, spisanie, nagranie i wykonanie - dla mnie super :) A słuchacze ocenią sami :)

ZAPIS NUTOWY

II Niedziela Adwentu A, Niepokalane Poczęcie (2019 r.)

Obraz
R: Błogosławiona jesteś Maryjo
Witaj, święta i poczęta niepokalanie
Witaj, święta i Niepokalana
Witaj, Gwiazdo morska
Niech chwała Maryi
Matko Niebieskiego Pana
Błogosławiona jesteś Maryjo
Tobie wznawiamy Panno
Maryjo, bez grzechu poczęta, za nam wstawiaj się
Przeczysta Dziewico
Pd: Gwiazdo zaranna
O, której berła
Zdrowaś bądź Maryja
Matko Niebieskiego Pana
Spuśćcie nam na ziemskie niwy (3)
K: Po upadku człowieka grzesznego (szczególnie dalsze zwrotki)
Oto Panna pocznie
Chrystus Pan
Ciebie na wieki (1,3,4)
U: Magnificat (różne tłumaczenia i wersje)
Uwielbiaj duszo moja
Dziękujemy Ci Ojcze nasz
Z: Całaś piękna jest, Maryjo
Matko Potężna (2,3)
O Maryjo, bez grzechu poczęta
Weź w swą opiekę
Maryjo, bez grzechu poczęta
Idźmy tulmy się jak dziatki
Gwiazdo morza
Matko Odkupiciela
Grzechem Adama
Zdrowaś Maryja
O Serce Maryi, niepokalane
O Fatimska nasza Pani (3)
O, której berła
Archanioł Boży Gabryjel (10-11)
Posyła do Panny nie lada Anioła
O Maryjo, kwiecie biały
Święta Maryjo, biała Lilijo (1 zwr)
O Maryjo be…

II Niedziela Adwentu, A,

Obraz
R: Pópulus Sion, ecce Dóminus véniet (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Głos wdzięczny (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Niebiosa rosę (w nawiązaniu do Okresu liturgicznego, tekstów mszalnych i Liturgii słowa)
Niebiosa, rosę ślijcie nam z góry (w nawiązaniu do Okresu liturgicznego, tekstów mszalnych i Liturgii słowa)
Przybądź Panie (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Oto Pan przybywa (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Przygotujcie drogi dla Pana (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pd: Oto Pan przybywa (w nawiązaniu do Okresu liturgicznego, tekstów mszalnych i Liturgii słowa)
Grzechem Adama (w nawiązaniu do Okresu liturgicznego, tekstów mszalnych i Liturgii słowa)
Mądrości, która (7) (w nawiązaniu do Okresu liturgicznego, tekstów mszalnych i Liturgii słowa)
Hejnał wszyscy zaśpiewajmy
W tym świętym czasie oczekiwania (w nawiązaniu do Okresu liturgicznego, tekstów mszalnych i Liturgii słowa)
K: Deus tu convertens + Ps 82, 8. 3 (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ba 5, 5; 4, 36)
Jerozolimo chwa…