Posty

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Obraz
R: Ciebie Chryste wyznajemy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście, Antyfony na komunię, Liturgii słowa i modlitw mszalnych) lub
Synu Jedyny (w nawiązaniu do Antyfony na wejście, Antyfony na komunię, Liturgii słowa i modlitw mszalnych)
Królu wieczności i czasu (w nawiązaniu do Antyfony na wejście, Antyfony na komunię, Liturgii słowa i modlitw mszalnych)
Chrystus Wodzem + Psalm 117 (w nawiązaniu do tajemnicy dnia) lub
Chrystus Wodzem 3x (w nawiązaniu do tajemnicy dnia) lub
Godzien jesteś (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Na Twojej Chryste (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Narodów Zbawco (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
O Chryste Królu (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Idziesz przez wieki (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Dignus est Agnus + Ps 71, 2 (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
W majestacie na niebieskim tronie (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Alleluja, Zbawienie, chwała i moc (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chwała Tobie, Jezu, Królu nasz i Panie (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Pan, mój Wód…

XXXIII Niedziela Zwykła, C,

Obraz
R: Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ojcze z niebios (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chrystus, Chrystus (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pan jest blisko, już przychodzi (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wierzymy w Ciebie Chryste (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Cibie całą dusza pragnę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Nim czas się począł (LG) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Witaj dniu pierwszy (LG) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Czuwajcie i bądźcie gotowi (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Do Ciebie wznoszę serce me (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Szczęśliwi słudzy (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Bliskie jest Królestwo Boże (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Być bliżej Ciebie chcę (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
K: Być blisko Ciebie chcę (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 73 (72), 28)
Być bliżej ciebie chcę (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 73 (72), 28)
Już gościsz Jezu w sercu mym (w nawiązaniu do Antyfony na komunię…

XXXII Niedziela Zwykła, C,

Obraz
R: Boże mocny (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pod Twą obronę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ciebie całą dusza pragnę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże lud Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ja jestem Zmartwychwstanie i życie (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pd: Wstań. który śpisz (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Chrystus, Chrystus (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Bóg kiedyś stał się jednym z nas (od 4 zwrotki) (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
K: Jam jest chleb życia (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Jam jest chleb żywy (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
To Ty, o Panie, chlebie nasz (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
O Panie Tyś moim (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 1-2)
Jeden chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 1-2)
Ludu kapłański (9) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 1-2)
Panie, pragnienia ludzkich serc (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 …

XXX Niedziela Zwykła, C, Tam gdzie nie jest znana data konsekracji kościoła: UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

Obraz
UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO
R: Jak miłe przybytki
Kościół to nie tylko dom
Boże obdarz Kościół Twój
lub Hymn parafii (pieśń o patronie parafii)
Pd: Com przyrzekł Bogu
K: Pan siebie jako pokarm życia
Jeden chleb
Zróbcie mu miejsce
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Te Deum
Z: Chwała ci, Kościele
Weź w swą opiekę
lub Hymn parafii (pieśń o patronie parafii)


XXX Niedziela Zwykła, C,
za musicamsacram.pl

Propozycje pieśniPieśń na wejście:
Ciebie całą duszą pragnę
Laetetur cor quaerentium Dominum + Ps 105, 1
Na stopniach Twego (1-2)
Panie, umocnij wiarę naszą
Potężny Boże na ziemi i niebie
Pójdźmy, pokłońmy się Panu
Przykazanie nowe daję wam
Serce me do Ciebie wznoszę
Jak miłe przybytki
Kościół to nie tylko dom
Boże, obdarz Kościół Twój
Hymn parafii (pieśń o patronie parafii)
Pieśń na przygotowanie darów:
Boże mocny, Boże cudów
Domine, vivifica me + Ps 119, 124. 43 + Ps 119, 34. 108
Twych, Panie, łask
Ty, wszechmocny Panie
Com przyrzekł Bogu
Pieśń na komunię:
Bóg jest miłością, zbawieniem
By wywyższyć swe st…

XXIX Niedziela Zwykła, C,

Obraz
R: Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Szczęśliwy, kogo Opatrzność Boska (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
W mądrość przedwieczną (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Spojrzyj z nieba wysokiego (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdźmy do Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pan, mój Wódz i Pan (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Cały świat niech śpiewa tę pieśń (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ty, Wszechmocny Panie (w nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego)
Podnieście wzrok ku górom (w nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego)
Pd: Ty, Wszechmocny Panie (w nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego)
Podnieście wzrok ku górom (w nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego)
Pan nie opuszcza nigdy (w nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego)
Niechaj z nami będzie Pan (w nawiązaniu do II czytania i wersetu przed Ewangelią)
Wierzymy w Ciebie, Chryste (w nawiązaniu do Ewangelii)
Z rąk kapłańskich (w nawiązaniu do Modlitw…

XXVIII Niedziela Zwykła, C,

Obraz
R: Pokładam w Panu ufność mą (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Jezu miłosierny! (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wstanę i pójdę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Tylko Bóg mi dopomoże (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ciebie całą duszą pragnę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
O Boże mój, o Zbawicielu mój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście) Pd: Przyjmij najświętszy Panie (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Z rąk kapłańskich (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Wszystkie narody wychwalajcie Pana (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Bądź uwielbiony miłosierny Boże (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Nasze plany i nadzieje (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywa…

XXVII Niedziela Zwykła, C,

Obraz
R: Kłaniam się Tobie (w nawiązaniu do I czytania i Antyfony na wejście)
Ojcze z niebios (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Panie, umocnij wiarę naszą (w nawiązaniu do Ewangelii)
Wierzymy w Ciebie Chryste (w nawiązaniu do Ewangelii)
Niechaj z nami będzie Pan (W nawiązaniu do Liturgii słowa)
Duch Pański napełnił okrąg ziemi (w nawiązaniu do II czytania)
Przyjmij o Najświętszy Panie
K: Jeden chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 17)
Panie dobry jak chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 17)
Ciebie całą duszą pragnę (w nawiązaniu do Liturgii słowa i Antyfony na komunię Lm 3,25)
U: Dzięki, o Panie
Czego chcesz od nas Panie
Z: Kto się w opiekę
Boże mocny
Dowolna pieśń do NMP
Zawitaj Królowo Różańca
Zawitaj Matko Różańca
Zebrani przed Twoim ołtarzem
Różańcowa Pani
Święta Panno, Tyś nad wszystkie czystsza
Weź w swą opiekę

XXVI Niedziela Zwykła, C,

Obraz
R: Z tej biednej ziemi (3) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Zmiłuj się nade mną (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pokładam w Panu ufność mą (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bądź uwielbiony miłosierny Boże (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Daj nam , o Panie nowe serce (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Jezu miłosierny! (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wierzymy w Ciebie Chryste (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Com przyrzekł Bogu (w nawiązaniu do Modlitw mszalnych)
Wszystko Tobie oddać pragnę (w nawiązaniu do Ewangelii)
Jam jest chleb życia (w nawiązaniu do Ewangelii)
Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec (3,4) (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pójdź do Jezusa (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
K: Jezu, miłości Twej (w nawiązaniu do Antyfony na komunie por. 1 J 3, 16)
Bóg kiedyś stał się jednym z nas (w nawiązaniu do Antyfony na komunie por. 1 J 3, 16)
B…

Pieśni ku czci św. Ojca Pio z Pietrelciny

23 IX - wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny
Poniżej, propozycja kilku pieśni śpiewanych w mojej parafii
KLIKNIJ

Dziennik budowy organów 17 IX 2019 Pryncypalbas 16'

Obraz