Posty

Narodzenie Świętego Jana Chrzciciela (XII Niedziela zwykła, B), uroczystość

Obraz
WIGILIA
R: Już w łonie matki
Boże mocny, Boże cudów
Pd: Anioł zwiastował Zachariaszowi
Gloria et honore coronast + Ps 8, 1
Kto się w opiekę
Głoś Imię Pana
O Panie, Tyś moim pasterzem
K: Niechaj będzie uwielbiony Bóg 
Magna est gloria eius in salutari tuo + Ps 20, 2-5. 7. 14
Panie, dobry jak chleb
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
Pan zstąpił z nieba
Pójdźcie błogosławić Pana
U: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela (jeśli nie śpiewano na komunię Niechaj będzie uwielbiony)
Upadnij na kolana
Głoś imię Pana
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz 
Z: Zwiastun wschodzącego słońca
Pod Twą obronę
Błogosław Panie nas

MSZA W DZIEŃ
R: Zwiastun wschodzącego Słońca
Głoś imię Pana
Boże mocny, Boże cudów
By zdolne były
Głoś imię PanaNe timeas, Zacharia + Ps 20, 2
De ventre matris meae vocavit + Ps 91, 2
Pd: Wszystko Tobie oddać pragnę
Ty Boże wszystko wiesz
Panie mój, cóż Ci oddać mogę?
Iustus ut palma florebit + Ps 91, 2-3. 14
K: Błogosławiony Pan Bóg Izraela
Idzie, idzie Bóg prawdziwy
Pan zstąpił z nieba
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
Tu, puer, propheta Al…

XI Niedziela Zwykła, B,

Obraz
R: Być bliżej Ciebie chcę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście) Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (8-9) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Szczęśliwy, kogo Opatrzność Boska (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdź do Jezusa (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ojcze z niebios (w nawiązaniu do Kolekty)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Kolekty)
Panie nie opuszczaj nigdy (w nawiązaniu do Kolekty)
Pd: Czego chcesz od nas Panie (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Stwórco chleba, Stwórco wina (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Z rąk kapłańskich (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Na stopniach Twego (na przygotowanie darów) (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Z pokorą upadamy (na przygotowanie darów) (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Przyjmij, o Najświętszy Panie (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Przyjmij, Ojcze, hostię białą (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Składamy Ci, Ojcze (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
K: Ja…

Dziennik budowy organów 24 maja 2018 - kolejne piszczałki prospektowe

Obraz

X Niedziela Zwykła, B,

Obraz
R: Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)Jezu, Tyś Drogą (3) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pokładam w Panu ufność mą (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Przyjdźcie do Mnie wszyscy (1-2) (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Chrystus, Chrystus, to nadzieja (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pd: Nazareński, śliczny kwiecie (2-3) (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Kolekty)
Z rąk kapłańskich (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
K: Kłaniam się Tobie (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 18 (17), 3)
Chwalmy niewysłowiony (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 18 (17), 3)
Pieśni mówiące o wszechmocy Boga, o tym, że jest obrońcą człowieka, twierdzą, mocą (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 18 (17), 3)
Tylko Bóg mi dopomoże (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 18 (17), 3)
Jezu, miłości Twej (w nawiązaniu do Antyfony na komunię 1 J 4, 16)
Złącz Panie miłujących Cię (w nawiązaniu do Antyfony na komunię 1 J 4, 16)
Gdzie miłość wzajemna (…

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Obraz
R: Pójdźmy wszyscy oddać cześć
Twemu Sercu cześć składamy
Jam jest Pasterz dobry 
O Panie, Tyś moim Pasterzem  
Twemu Sercu cześć składamy
Kochajmy Pana  
Bądź pozdrowione, Serce mego Pana  
Błogi czas nam teraz świeci  
Jezu, gdy patrzę na Twe serce  
Najświętsze Serce Jezusa mego  
Nazareński śliczny Kwiecie 
Serce Zbawiciela
Cogitationes cordis eius + Ps 32, 1 
Pd: Witaj, Krynico
Każda żyjąca dusza 
Dobry Jezu, racz wysłuchać  
Serce Twe Jezu (inny tekst w zw. 1)*
Serce Jezusa, ciche, pokorne
Improperium exspectavit cor meum + Ps 68, 22. 2. 13. 14
K: Przyjdźcie do mnie wszyscy (zw. 2-3, 6)** 
Witaj nam, witaj  
Jezu, miłości Twej
O niewysłowione szczęście zajaśniało
Każda żyjąca dusza
Dico vobis, gaudium est angelis Dei + Ps 31, 1-5ab. 7-8. 10-11
Unus militum lancea latus + Ps 88, 2-3. 6. 15. 18. 25. 29. 34-35
Gustate et videte + Ps 33, 2-8. 18-19. 23
U: Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Nieście chwałę, mocarze
Z: Najświętsze Serce Boże
Pobłogosław Jezu drogi
O Krwi i Wodo  
Jezu Serca twego wdzięki  
Kiedy…

IX Niedziela Zwykła, B,

Obraz
R: Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ojcze z niebios (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd:Panie, umocnij wiarę naszą
Idźcie na cały świat
Boże zmiłuj się nad nami
O Panie poślij nas
K:Przyjdźcie do mnie wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 11, 23. 24)
Ja wiem, w Kogo ja wierzę (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 11, 23. 24)
Jezu, Tyś Drogą (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 11, 23. 24)
Panie mój, cóż Ci oddać mogę (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 17 (16), 6)
Panie, pragnienia ludzkich serc (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 17 (16), 6)   
U:Cały świat, niech śpiewa tę pieśń 
Chwalcie Pana wszyscy
Laudate omnes gentes 
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Dziękczynne pieśni 
Z:Dowolna pieśń do NMP
Dowolna Pieśń do NSPJ

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, A,B,C, "Boże Ciało"

Obraz
R: Sław języku tajemnicę
Karmisz, Panie, nas swym ciałem
Zróbcie  Mu miejsce
Sławcie usta Ciało Pana
Cibavit eos ex adipe frumenti + Ps 80, 2-3. 11
Po II czytaniu można wykonać sekwencję "Chwal Syjonie" - w nowym wydaniu Lekcjonarza jest podane polskie tłumaczenie.
Pd: Jeden chleb
Pomiędzy lud swój
Z rąk kapłańskich
Jam jest Chlebem żywym
Pan zstąpił z Nieba
Panie, pragnienia ludzkich serc
Kłaniam się Tobie (3)
Portas caeli aperuit Dominus + Ps 77, 1 + Mt 13, 35 Sanctificavit Moyses altare Domino
Chwalmy niewysłowiony  
Rzućmy się wszyscy społem
K: Panie dobry jak chleb
Chwal Syjonie
Lauda Sion
Pan siebie, jako pokarm życia
Pan Wieczernik przygotował
Panie, dobry jak Chleb
O Panie, Ty nam dajesz
Zbliżam się w pokorze
Witam Cię witam
O święta uczto 
Jezusa ukrytego 
Pan zstąpił z nieba
Zróbcie Mu miejsce
Qui manducat carnem meam + Ps 118, 1-2. 11. 49-50. 72. 103. 105. 162
U: Te Deum
Upadnij na kolana
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Dziękczynne pieśni śpiewajmy
Z: Boże, coś Polskę
Chrystus Wodzem
Chwała i dz…

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Obraz
R: Nierozdzielna Trójco święta (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Światłości Wieczna (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Już słońce schodzi (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ciebie wzywamy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Po całym świecie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
O Boże w Trójcy niepojęty (hymn z Nieszporów Uroczystości Trójcy Świętej) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Nierozdzielna Trójco Święta (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Benedicta sit sancta Trinitas + Ps 8, 2 (w nawiązaniu do modlitw mszalnych, Liturgii słowa, tajemnicy dnia)
Pd: Trójca, Bóg Ojciec (1-2) (w nawiązaniu do modlitw mszalnych, Liturgii słowa, tajemnicy dnia)
Jeden w naturze (w nawiązaniu do modlitw mszalnych, Liturgii słowa, tajemnicy dnia)
Idźcie na cały świat (w nawiązaniu do Ewangelii)
Benedictus sit Deus Pater + Dn 3, 55-57 (w nawiązaniu do modlitw mszalnych, Liturgii słowa, tajemnicy dnia)
K: Duch Pański napełnił (1-2, 5) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)…

Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana (święto, czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego) Jest to nowe święto zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 22 lutego 2013 r. dla Kościoła w Polsce. Będzie ono obchodzone zawsze w czwartek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Obraz
R: Ludu Kapłański (zw. 4, 5)
Pd: Chrystus, Chrystus
K: Kłaniam się Tobie
Jeden chleb
Jezusa ukrytego
Sław, języku, pełną chwały
Jam jest chleb życia
Panie, zostań z nami
Witam Cię, witam
U: Rzekł Pan do pana mego
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Z: Kapłanem Jezus Chrystus jest
Chrystus Wodzem

NMP Matki Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego)

Obraz
R: Weź w swą opiekę nasz Kościół Święty
Pd: Królowej Anielskiej
Maryjo, ja Twe dziecię
Pełna świętości
Mesjasz przyszedł na świat (2-4) - (w nawiązaniu do Ewangelii J 2, 1-11)
Maryjo z dnia Zwiastowania (12-13) - (w nawiązaniu do Ewangelii J 19, 25-27)
Sławna Matko Zbawiciela (1-3) - (w nawiązaniu do Ewangelii Łk 1, 26-38)
K: Bądźże pozdrowiona
Daj mi, Jezusa Pan zstąpił z nieba
Chrystus Pan karmi nas (wówczas nie ma Pieśni Maryi na uwielbienie)
U: Uwielbiaj duszo moja
Wielbij duszo moja, Pana
Wielbi dusza moja Pana
Magnificat (różne wersje)
Z: Cześć Maryi
My chcemy Boga
Tysiąc razy pozdrawiamy
Bogarodzico, przeczysta Panno
Serdeczna Matko (1, 9)