Posty

XVI Niedziela Zwykła, B,

Obraz
R: Tylko Bóg mi dopomoże (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże lud Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (5,8) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bądź uwielbiony miłosierny Boże (1,4-5) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście i Kolekty)
Do Ciebie wznoszę serce me (w nawiązaniu do Antyfony na wejście i Kolekty)
Spojrzyj z nieba wysokiego (w nawiązaniu do Antyfony na wejście i Kolekty)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chrystus, Chrystus (3,4) (w nawiązaniu do II czytania)
Ludu Kapłański (9) (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pd: Pan, mój Wódz i Pasterz (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
O Panie, Tyś moim Pasterzem (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
K: Panie, pragnienia ludzkich serc (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Jeden chleb (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Całym Cię sercem (Ps 111(110)) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 111 (110), 4-5)
Pan Jezus już się zbliża (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ap 3, 20)
U: Cały świat niech śpiewa tę pi…

Dziennik budowy organów 11 lipca 2018 r. PIERWSZE DŹWIĘKI

Obraz

XV Niedziela Zwykła, B,

Obraz
R: Ciebie całą duszą pragnę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże mój, spragniony jestem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdźmy do Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Na Twe słowo się zbliżamy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Twoja cześć, chwała (1,11) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Panie, okaż nam (4) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Śpiewajcie Panu pieśń nową (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Naucz nas, Panie (w nawiązaniu do wersetu przed Ewangelią)
Idźcie na cały świat (w nawiązaniu do Ewangelii)
Wszystko Tobie (w nawiązaniu do Ewangelii)
Jeden chleb (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Ewangelii)
Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec (w nawiązaniu do II czytania)
Kantyk św. Pawła (dokładny tekst II czytania Ef 1,3-10) (w nawiązaniu do II czytania) lub
Panie umocnij wiarę naszą (w nawiązaniu do Lit…

Świętego Benedykta, Opata, Patrona Europy

Obraz
R: Gdy nadszedł koniec dawnego porządku (hymn z Godziny Czytań)
Roztropny mistrzu (hymn z Jutrzni)
Chrystus, Chrystus
Być bliżej Ciebie chcę
Głoś imię Pana
Kto się w opiekę odda
Pod Twą obronę
O dobry Jezu
Szczęśliwi ludzie
Jezu, ma radości
Szczęśliwy, kogo Opatrzność Boska
Pd: Idźcie na cały świat i nauczajcie
Wszystko Tobie dziś oddaję
Wszystko Tobie oddać pragnę
Wskaż mi, Panie, Twoje drogi
Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie
K: Jezusowi cześć i chwała
Panie, pragnienia ludzkich serc
O Panie, Ty nam dajesz
Jezusa ukrytego
Ojciec nam powierzył Słowo
Jezu w hostii utajony
U: Będę Cię wielbił, mój Panie
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Dziękczynne pieśni śpiewajmy
O Panie, Tyś moim Pasterzem
Chlebem życia posileni
Dzięki, o Panie
Z: Miedzy świętymi zwieńczony nagrodą (hymn z Nieszporów)
Błogosław Panie nas
Jezu, zostań w nas
Prosiłeś za nas, Chryste
Złącz, Panie, miłujących Cię
Bóg nad swym ludem
Boże, zmiłuj się nad nami
Niech żyje Jezus

Jak działają organy? W oczekiwaniu na nasz instrument :)

Obraz

O muzyce liturgicznej ks. prof. Andrzej Filaber

Obraz

XIV Niedziela Zwykła, B,

Obraz
R: Bądź uwielbiony miłosierny Boże (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Nasze plany (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pieśni o Bożym miłosierdziu (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Boże mocny, Boże cudów (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Głoś Imię Pana (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pd: Być bliżej Ciebie chcę
Panie umocnij wiarę naszą (3-4) (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Bóg kiedyś stał się jednym z nas (w nawiązaniu do kolekty)
K: Skosztujcie i zobaczcie (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ps 34 (33), 9)
Przyjdźcie do mnie wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Mt 11, 28)
Pieśni do NSPJ (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Mt 11, 28)
O Panie Ty nam dajesz
U: Czego chcesz od nas Panie
Dziękczynne pieśni
Chwała, moc i dziękczynienie
Z: Jezu zostań w nas
Błogosław Panie nas (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Dowolna pieśń do NMP

Świętego Tomasza Apostoła, święto

Obraz
R: Ciebie całą duszą pragnę
Będę Cię wielbić
Boże, obdarz kościół Twój
Panie mój, cóż Ci oddać mogę?
Pan nie opuszcza nigdy
Boże, jesteś moim Bogiem
Być bliżej Ciebie chcę
W majestacie na niebieskim tronie
Tomaszu wątpiący, nie chciałeś uwierzyć (hymn z Jutrzni)
Pd: Panie, umocnij wiarę naszą
Panie, przymnóż nam wiary
Com przyrzekł Bogu
Idźcie na cały świat (lub)
Głoś imię Pana
Chwała wam, Apostołowie (lub)
K: Zbliżam się w pokorze (1-4)
Panie, dobry jak chleb (z 4 zwr)
Ja wiem w Kogo ja wierzę
U: Dziękujemy Ci Ojcze nasz
Niech cały świat
Pan mój, Wódz i Pasterz
Głoś Imię Pana
Boga naszego
Z: Błogosław Panie nas
Pod Twa obronę
Niech żyję Jezus
Weź w swą opiekę
Idźcie na cały świat (lub)
Chwała Wam, Apostołowie (lub)
O Panie, Tyś moim Pasterzem
Pan, mój Wódź i Pasterz

XIII Niedziela Zwykła, B,

Obraz
R: Kleszczmy rękoma (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Głoś Imię Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Cały świat (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (1-3) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Niechaj cały świat (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wszystkie krańce ziemi (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wszystko, co żyje (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wykrzykuj, ziemio, głośno (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Śpiewajcie Panu pieśń nową (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Laudate omnes gentes (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ojcze z niebios (1,3) (w nawiązaniu do Liturgii słowa) lub
Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec (3,4) (w nawiązaniu do Liturgii słowa) lub
Pd: Ojcze z niebios (1,3) (w nawiązaniu do Liturgii słowa) lub
Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec (3,4) (w nawiązaniu do Liturgii słowa) lub
Pójdź do Jezusa (w nawiązaniu do Ewangelii)
Boże mocny, Boże cudów (w nawiązaniu do Ewangelii)
Boże w dobroci (1-2) (w nawiązani…

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Obraz
WIGILIA
R: Głoś Imię Pana 
Boże zmiłuj się nad nami
Chrystus Wodzem
Bóg, Wieczna Światłość
Duchem Świętym kierowany (1-2)  
Dicit Dominus Petro + Ps 18, 2
Pd: Boże, kocham Cię
Ty Boże wszystko wiesz
Chwała Wam, Apostołowie
Głoś Imię Pana
Boże zmiłuj się nad nami
Męka Bożych Apostołów (4-5, 7)  
Mihi autem nimis + Ps 138, 2
K: Bóg jest miłością
Jezu miłości Twej
Ty, Boże, wszystko wiesz
U: Dzięki, o Panie
Dziękujmy mu za miłość
Chwalcie Pana wszyscy
Z: Błogosław Panie nas
Pod Twą obronę
Ty, Wszechmocny Panie (3)
Jeżeli chcesz szukać Patrona

MSZA W DZIEŃ
R: Bóg wieczna światłość
Chrystus Wodzem
Chwała Wam, Apostołowie
Głoś Imię Pana
W majestacie na niebieskim tronie
Męka Bożych Apostołów (1-7)  
Nunc scio vere + Ps 138, 2
Pd: Kto się w opiekę
Boże obdarz Kościół Twój
Ludu Kapłański
Jesteś Szymonie Piotrem, czyli Skałą (1, 3)
Constitues eos principes super + Ps 44, 2-4 
K: Jeden chleb
Panie, dobry jak Chleb
Zbliżam się w pokorze
Sławcie usta Ciało Pana  
Pan siebie, jako Pokarm życia
Panie i Boże, grzeszników chroń  
Tu e…