św. Kazimierza

Świętego Kazimierza, Królewicza

R: Kazimierzu, nasz Patronie
Witaj, jasny Królewiczu
Książe niezłomny, święty Kazimierzu
Tobie chwała, Słońce wieków (hymn brewiarzowy)
Bądź uwielbion w świętych Twoich
Kazimierzu przewyborny
Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Liturgii Słowa)
Szczęśliwi ludzie
 
Pd: W majestacie na niebieskim tronie
Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Ewangelii)
Miłujcie się wzajemnie (w nawiązaniu do Ewangelii)
Kto się w opiekę (W nawiązaniu do Psalmu)
Idźcie na cały świat (3,4) (W nawiązaniu do Liturgii Słowa)
 
K: Ludu Kapłański (1,4,5-6)
O Panie, Ty nam dajesz
Duszo Chrystusowa
Pan Wieczernik przygotował
 
U: Dziękujmy mu za miłość
Dałeś nam chleb z nieba
O Boże, dzięki Ci składamy
Upadnij na kolana 

Z: Ommi die dic Mariae (ulubiona pieśń św. Kazimierza, niech będzie zachętą dla nas, by Maryję wybrać także na swoją szczególną Patronkę)
Dnia każdego Boga mego
lub inna pieśń do Matki BożejKomentarze

Popularne posty z tego bloga