Czytanie z Martyrologium Kościoła Rzymskiego - przed "Pasterką"

Czytanie z Martyrologium Kościoła Rzymskiego - przed "Pasterką"
W wielu parafiach na kilka minut przed rozpoczęciem Mszy w nocy, z Uroczystości Narodzenia Pańsakiego, odczytuje się/śpiewa się następujący feagment z Martyrologium Kościoła Rzymskiego. 

NUTY, NAGRANIE w aktualizacji wpisu: http://ktorganista.blogspot.com/2015/12/martyrologium-romanum.html

Czytanie z Martyrologium Kościoła Rzymskiego:

W roku (5199) pięć tysięcy sto dziewięćdziesiątym dziewiątym od stworzenia
świata, gdy Bóg stworzył na początku niebo i ziemię;

W roku (2759) dwa tysiące siedemset pięćdziesiątym dziewiątym po potopie;

W roku (2015) dwa tysiące piętnastym po narodzeniu Abrahama;

W roku (1510) tysiąc pięćset dziesiątym po wyprowadzeniu ludu izraelskiego pod
wodzą Mojżesza z niewoli egipskiej;

W roku (1032) tysiąc trzydziestym drugim od czasu, gdy Dawid został
namaszczony na króla;

W (65) sześćdziesiątym piątym tygodniu lat według proroctwa Daniela;

W (194) sto dziewięćdziesiątej czwartej olimpiadzie według kalendarza greckiego;

W roku (752) siedemset pięćdziesiątym drugim po założeniu miasta Rzymu;

W (42) czterdziestym drugim roku panowania Oktawiana Augusta, gdy na całym
świecie pokój zapanował;

W (6) szóstym okresie historii świata;

Zechciał Jezus Chrystus, Przedwieczny Bóg i Przedwieczny Ojca Syn, uświęcić
świat przez swoje błogosławione przyjście.
Był On poczęty z Ducha Świętego i po upływie dziewięciu miesięcy narodził się
jako człowiek w Betlejem Judzkim z Maryi Panny.
Święcimy narodzenie Pana naszego, Jezusa Chrystusa według ciała.
Słowo przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym
jednak, którzy Je przyjęli, dało Moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą
w Imię Jego.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Melodia:

Komentarze

Popularne posty z tego bloga