III Niedziela Wielkiego Postu, A,

III Niedziela Wielkiego Postu, A,

R: Ludu Kapłański (szczególnie 6 zwrotka) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Ez 36, 23-26 i Liturgii słowa)
Błogosławieni, którzy zanurzyli się w wodzie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Ez 36, 23-26 i Liturgii słowa)
Z Twojego boku, o Chryste (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Ez 36, 23-26 i Liturgii słowa)
Attende, Domine (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Ps 25(24), 15-16)
Dum sanctificatus fuero + Ps 33, 2 (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Ez 36, 23-26 i Liturgii słowa)
Nawróć się, ludu (1-4) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Ps 25(24), 15-16 i Kolekty)
Oculi mei + Ps 24, 1.2. (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Ps 25(24), 15-16)
Wysłuchaj, Panie, daj się przebłagać (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Ps 25(24), 15-16 i Kolekty)
Pd: Bądź mi litościw (1-2) (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Iustitiae Domini rectae laetificantes (Nakazy Pana radują serce)
Ludu, mój ludu (8-9) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Ez 36, 23-26 i Liturgii słowa)
K: Ciebie całą duszą pragnę (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Jeżeli odczytano Ewangelię o Samarytance: J 4, 14)
Qui biberit aquam + Iz 12, 1-6 (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Jeżeli odczytano Ewangelię o Samarytance: J 4, 14)
Jak miłe przybytki (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Jeżeli odczytano inną Ewangelię: Ps 84 (83), 4-5)
Chleb niebiański (w nawiązaniu do Modlitwy po komunii)
U: Dziękczynne pieśni śpiewajmy (1-3)
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (2, 4, 8)
Przez Chrztu świętego wielki dar (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Z: Bądź uwielbiony, Boże, w dziele miłosierdzia (w nawiązaniu do tekstów mszalnych)
W grzech upadłem
Dowolna pieśń do NMP

Witaj Królowo

Tam, gdzie w tę niedzielę odbywają się skrutynia przygotowujące dorosłych do chrztu, zamiast formularza niedzielnego można użyć formularza Mszy obrzędowej i odmówić w Kanonie modlitwy wstawiennicze podane w tym formularzu. cyt. za http://www.ordo.pallotyni.pl

Komentarze

Popularne posty z tego bloga