Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa


R: Pójdźmy wszyscy oddać cześć  
Twemu Sercu cześć składamy  
Jam jest Pasterz dobry 
O Panie, Tyś moim Pasterzem  
Twemu Sercu cześć składamy
Kochajmy Pana  

Bądź pozdrowione, Serce mego Pana  
Błogi czas nam teraz świeci  
Jezu, gdy patrzę na Twe serce  
Najświętsze Serce Jezusa mego  
Nazareński śliczny Kwiecie 
Serce Zbawiciela
Cogitationes cordis eius + Ps 32, 1 
 

Pd: Witaj, Krynico
Każda żyjąca dusza 

Dobry Jezu, racz wysłuchać  
Serce Twe Jezu (inny tekst w zw. 1)*
Serce Jezusa, ciche, pokorne
 

Improperium exspectavit cor meum + Ps 68, 22. 2. 13. 14  
K: Przyjdźcie do mnie wszyscy (zw. 2-3, 6)** 
Witaj nam, witaj  
Jezu, miłości Twej
O niewysłowione szczęście zajaśniało
 

Każda żyjąca dusza  
Dico vobis, gaudium est angelis Dei + Ps 31, 1-5ab. 7-8. 10-11
Unus militum lancea latus + Ps 88, 2-3. 6. 15. 18. 25. 29. 34-35  
Gustate et videte + Ps 33, 2-8. 18-19. 23  
U: Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Nieście chwałę, mocarze
Z: Najświętsze Serce Boże
Pobłogosław Jezu drogi
O Krwi i Wodo  

Jezu Serca twego wdzięki  
Kiedyś o Jezu   
Z tej biednej ziemi  
Serce Jezusa, Ciche, Pokorne  
O Panie nasz, Ty Boskim Sercem swoim

* Proponuję, aby słowa "I próżny dla nich Twej męki trud" zamienić na "Który roztapia Twej męki trud"  
** Kolejność zwrotek wg: "Wianek Najświętszej Marii Panny" Częstochowa 3 sierpień 1927 r.  

1. "Przyjdźcie do Mnie wszyscy!" - Głos z przybytku woła,
"We Mnie źródło szczęścia, Ja orzeźwię was,
I ocierać będę pot, płynący z czoła,
I ziemskiego znoju wam osłodzę czas".
O pójdźmy wszyscy z pokłonem ofiarę serc naszych nieść
Przed Jego padając tronem, miłością złóżmy Mu cześć.
2. Przyjdź do Mnie wszyscy, o biedni grzesznicy;
Ja dla was tu jestem, by łańcuchy te,
Które ciążą na was, piekła niewolnicy,
Skruszyło na zawsze miłosierdzie Me!
3. Przyjdźcie do mnie wszystkie zbłąkane owieczki;
Jam jest Pasterz Dobry! Tu w objęciu mym.
W sercu Moim dla was jest miejsce ucieczki.
Bezpiecznie i słodko odpocznijcie w Nim.
4. Przyjdźcie do Mnie wszyscy smutni uciśnieni.
Którym ziemskie szczęcie już pochłonął grób,
Radość wam niebieską duszę rozpłomieni,
Gdy się przytulicie tu do Moich stóp.
5. Pójdźcie! Ja tu zawsze na was oczekuję,
Wzywam we dnie, w nocy, by wam łaski dać,
Każdą prośbę waszą, każdą łzę przyjmuję,
I wszystkie pociechy na was pragnę zlać.
6. O gdybyście znali ukryty dar Boży.
Każdy by zawołał: Panie daj nam pić.
Każdy by uwierzył, że się dlań otworzy
Zdrój, z którego czerpiąc wiecznie będzie żyć.
7. Przyjdźcie do Mnie wszyscy! Drogę wam ukażę
Matka Ma kochana, którą dałem wam.
Ona was prowadząc przed Moje ołtarze,
Kiedyś do niebieskich przyprowadzi bram.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga