XXXII Niedziela Zwykła, A,


R: Boże mocny (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pod Twą obronę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ciebie całą dusza pragnę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście) 

Boże lud Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Czuwajcie i bądźcie gotowi (w nawiązaniu do Ewangelii)
Pd: Boże, mój Boże szukam Ciebie (w nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego)
Kto się w opiekę
Bóg nad swym ludem  
K: O Panie Tyś moim (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 1-2
Jeden chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 1-2)
Ludu kapłański (9) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 1-2)
Panie, pragnienia ludzkich serc (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 1-2)
Pan, mój Wódz (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 1-2)
Jam jest Pasterz Dobry (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 1-2
Ego sum pastor bonus + Ps 22, 1-6 (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 1-2
Panie, zostań z nami (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Łk 24, 35
Pan siebie jako pokarm życia (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Łk 24, 35
Zbliżam się w pokorze (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Łk 24, 35
To Ty, o Panie (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Łk 24, 35)    
Dobry Pasterzu prawdziwy chlebie (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 1-2)  
U: Cały świat
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Dziękczynne pieśni
Czego chcesz od nas Panie
Z: Tobie ja żyję (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Dowolna Pieśń do Matki Bożej

Komentarze

Popularne posty z tego bloga