IX Niedziela Zwykła, B,R: Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ojcze z niebios (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Panie, umocnij wiarę naszą
Idźcie na cały świat

Boże zmiłuj się nad nami
O Panie poślij nas
K: Przyjdźcie do mnie wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 11, 23. 24)
Ja wiem, w Kogo ja wierzę (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 11, 23. 24)
Jezu, Tyś Drogą (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 11, 23. 24)
Panie mój, cóż Ci oddać mogę (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 17 (16), 6)
Panie, pragnienia ludzkich serc (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 17 (16), 6)   
U: Cały świat, niech śpiewa tę pieśń   
Chwalcie Pana wszyscy
Laudate omnes gentes  
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Dziękczynne pieśni 
Z: Dowolna pieśń do NMP
Dowolna Pieśń do NSPJ

Komentarze

Popularne posty z tego bloga