Świętego Bartłomieja, Apostoła


R: Głoś imię Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście) 
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście) 
Apostolskie prace, trudy* 
Niech śpiewa niebo z radością (Hymn brewiarzowy) 
Chwalcie Pana wszyscy (1-3) 
O Bartłomieju, w niebiosach (Hymn brewiarzowy) 
Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże 
Niech się radują niebiosa i ziemia 
Chwała wam, Apostołowie 
Nieście chwałę, mocarze 
Bóg nad swym ludem zmiłował się 
Boże mocny, Boże cudów 
Śpiewajcie Panu pieśń nową ( Ps 149) 
Chrystus wodzem, Chrystus Królem + Ps 117(116) 
Cały świat niech śpiewa tę pieśń 
Pd: Chwała wam, Apostołowie 
Ludu kapłański, ludu królewski (1, 3) 
Boże obdarz kościół swój 
Z rąk kapłańskich 
Idźcie na cały świat 
Bliskie jest Królestwo Boże 
Przykazanie nowe daję wam 
Składamy Ci, Ojcze 
Czego chcesz od nas Panie? 
U stóp świętych ołtarzy (z pieśni mszalnej: Na stopniach Twego) 
K: O Panie, ty nam dajesz 
Kłaniam się Tobie 
O Panie Tyś moim pasterzem 
Bądźże pozdrowiona Hostio 
O święta Uczto, Uczto wspólnoty 
Pan siebie, jako Pokarm życia 
Sławcie usta Ciało Pan 
Pan wieczernik przygotował To Ty, nasz Pan 
Przyjdźcie do mnie wszyscy 
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz 
Boże, zmiłuj się nad nami 
Wszystkie narody chwalcie Pana 
Laudate omnes gentes 
Radośnie Panu hymn śpiewajmy 
Alleluja, Zbawienie, chwała i moc 
Cały świat, niech śpiewa tę pieśń 
Pieśń wdzięczności 
Dzięki, o Panie 
Dziękujemy Ci Ojcze nasz 
Dziękujmy Mu za miłość ( Ps 107) 
O, Boże dzięki, Ci składamy 
Z: Chwała Wam Apostołowie 
Święty Bartłomieju 
Idźcie na cały świat 
Będę Cię wielbił, mój Panie 
Com przyrzekł Bogu 
Weź w swą opiekę 
Błogosław, Panie nas 
Boże zmiłuj się nad nami ( 1-4) 
Być bliżej Ciebie chcę 
Weź w swą opiekę nasz kościół 
My chcemy Boga 


* 1. Apostolskie prace, trudy, Głoście chrześcijańskie ludy W dzień Bartłomieja świętego, Skarbiąc sobie pomoc Jego. 

Ref.:O Apostole wybrany, Od Chrystusa powołany, Uproś nam w tej wierze męstwo, Za którąś poniósł męczeństwo. 

2. Duchem Świętym napełniony, Puszczasz się w pogańskie strony; Imię Chrystusa zanosisz, Wiarę szczepisz, błędy znosisz. 

3. Indyje świadkiem twych bojów, Prac i Apostolskich znojów: Coś tam cierpiał i coś sprawił, Bóg to swej wiedzy zostawił. 

4. Spieszysz w Aramejskie kraje, Męczeństwa ci nie dostaje: Tu tyran bój z Tobą wszczyna, Skórę zdziera, głowę ścina. 

5. Tak uwieńczony w Syonie, Siedzisz w Apostołów gronie: Pomnij by kościół na ziemi, Wzrost brał między niewiernemi. 

6. Wejrzyj z nieba na te kraje, W których Ci lud cześć oddaje; Strzeż, niech błąd góry nie bierze, Wzmocnij w cnocie, utwierdź w wierze. 

7. Zapal w nas gorliwość świętą, Z ducha miłości powziętą, By każdy za jej natchnieniem, Czuwał nad bliźnich zbawieniem. 

8. Przykład Twój kładąc przed oczy, Gdy nas brzemię nieszczęść tłoczy, Lub cierpim niesprawiedliwie, Daj niech to znosim cierpliwie. 

9. Chwała Ojcu i Synowi, Oraz Świętemu Duchowi: Jak przedtem, zawsze i ninie, Niechaj na wiek wieków słynie.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga