XXV Niedziela Zwykła, C,


R: Ojcze z niebios (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ludu kapłański (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pokładam w Panu (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, jesteś moim Bogiem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg kiedyś stał się jednym z nas (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg jest miłością, zbawieniem darzy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pan nie opuszcza nigdy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Przyjdźcie do mnie wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Ewangelii)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Ewangelii)
Pd: Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Kolekty)
Przykazanie nowe (w nawiązaniu do Kolekty)
Panie, umocnij wiarę naszą (w nawiązaniu do Kolekty)
Pan nie opuszcza nigdy (w nawiązaniu do Kolekty)
Miłujcie się wzajemnie (w nawiązaniu do Kolekty)
K: O Panie, Tyś moim Pasterzem (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 10, 14)
Pasterzem moim dobrym jest (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 10, 14)
Jeden chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 10, 14)
Jam jest Pasterz Dobry (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 10, 14)
Tobie, Mądrości przedwieczna (LG) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 10, 14)
Nieśmiertelny blasku Ojca (LG) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 119 (118), 4-5)
Ojciec nam powierzył Słowo (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 119 (118), 4-5)
Ja wiem, w kogo ja wierzę (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 119 (118), 4-5)
Boże Ojców naszych, Boże Abrahama (LG) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 119 (118), 4-5)
Zbliżam się w pokorze
Jam jest Chlebem żywym
U: Chwalcie o dziatki (w nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego i I czytania)
Będę Cię wielbił mój Panie
Najwyższemu Panu chwała
Czego chcesz od nas, Panie
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Z: Niech żyje Jezus
Pobłogosław Jezu drogi
Błogosław Panie nas
Dowolna pieśń do NMP
Witaj święta i poczęta
Panie w ofierze
Matko Niebieskiego Pana

Komentarze

Popularne posty z tego bloga