Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


R: Ciebie Chryste wyznajemy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście, Antyfony na komunię, Liturgii słowa i modlitw mszalnych) lub
Synu Jedyny (w nawiązaniu do Antyfony na wejście, Antyfony na komunię, Liturgii słowa i modlitw mszalnych)
Królu wieczności i czasu (w nawiązaniu do Antyfony na wejście, Antyfony na komunię, Liturgii słowa i modlitw mszalnych)
Chrystus Wodzem + Psalm 117 (w nawiązaniu do tajemnicy dnia) lub
Chrystus Wodzem 3x (w nawiązaniu do tajemnicy dnia) lub
Godzien jesteś (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Na Twojej Chryste (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Narodów Zbawco (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
O Chryste Królu (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Idziesz przez wieki (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Dignus est Agnus + Ps 71, 2 (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
W majestacie na niebieskim tronie (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Alleluja, Zbawienie, chwała i moc (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chwała Tobie, Jezu, Królu nasz i Panie (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Pan, mój Wódz i Pasterz (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Pd: Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Cóż Ci Jezu damy (w nawiązaniu do tajemnicy dnia) lub
Boże obdarz Kościół Twój (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami) lub
Chrystusowi cześć i chwała (1-2) (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Pierworodny spośród stworzeń (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Postula a me (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Przez śmierć bolesną (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Gdzie miłość wzajemna
Chwała, cześć i uwielbienie (w nawiązaniu do II czytania)
Z rąk kapłańskich
K: Idzie, idzie Bóg prawdziwy (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 29 (28), 10-11) lub
Rzekł Pan do pana (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 29 (28), 10-11)
Pan Jezus już się zbliża (z 2 zwr) (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Bądź pochwalon na wieki (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Ja wiem w kogo ja wierzę (z 3 zwr) (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Jezu, Królu najwdzięczniejszy (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Jezusowi cześć i chwała (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Jezu drogi Tyś miłością (w nawiązaniu do tajemnicy dnia) Kłaniam się Tobie (1-6) (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Królu mej duszy, drogi mój Panie (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
O Chryste Królu, Władco świata (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Ciebie Chryste wyznajemy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście, Antyfony na komunię, Liturgii słowa i modlitw mszalnych) lub
Sedebit Dominus Rex in aeternum + Ps 28, 1-5. 7-11 (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
O Panie, Tyś moim Pasterzem
Jezu drogi, Tyś miłością
O milcząca Hostio biała
U: Błogosławcie Pana, wywyższajcie Króla wieków (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Błogosławiony i jedyny Władco (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Nieście chwałę mocarze (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Klaszczmy rękoma (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Wszystkie narody chwalcie Pana (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Alleluja, zbawienie, chwała i moc (w nawiązaniu do tajemnicy dnia i Antyfony na wejście)
Alleluja, Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych (w nawiązaniu do tajemnicy dnia i Antyfony na wejście)
Pan jest wielkim Bogiem (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Śpiewaj, śpiewaj sercem całym (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Dziękujmy zawsze za wszystko Bogu Ojcu (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Laudate pueri (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Laudate omnes gentes (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Dzięki, o Panie
Głoś imię Pana
Chwała moc i dziękczynienie
Z: Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do tajemnicy dnia) lub
Króluj nam, Chryste (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Kłaniam się Tobie (4 zwr) (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Niech żyje Jezus (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Cóż Ci Jezu damy (w nawiązaniu do tajemnicy dnia) lub
Chrystus Wodzem 3x (w nawiązaniu do tajemnicy dnia) lub
Chrystus Wodzem + Psalm 117 (w nawiązaniu do tajemnicy dnia) lub
Nie rzucim Chryste (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Z Tobą, Jezu, chcemy żyć (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Panowanie Twoje trwa (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Christus vincit
Pod Twą obronę

Na każdej Mszy świętej, po Modlitwie po komunii, wystawienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, Litania do NSPJ i Akt oddania NSPJ (za pobożne odmówienie Aktu oddania NSPJ można uzyskać odpust zupełny).

Komentarze

Popularne posty z tego bloga