VI Niedziela Zwykła, A,


R: Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Spojrzyj z nieba wysokiego (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Szczęśliwy, kogo Opatrzność Boska (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Za rękę weź mnie Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, dlatego dałeś nam życie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Być bliżej Ciebie chcę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże mocny, Boże cudów (w nawiązaniu do Antyfony na wejście (2 zw))
Do Ciebie wznoszę serce me (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pan nie opuszcza nigdy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pod Twą obronę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdźmy do Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Podnieście wzrok ku górom (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ty Wszechmocny Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże lud Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Ludu kapłański (w nawiązaniu do Ewangelii)
Przystąpię do ołtarza (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Z rąk kapłańskich (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Niech błogosławiony będzie Bóg i Ociec (3-4) (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
K: Chwalmy niewysłowiony (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 78 (77), 29-30)
Jam jest chlebem żywym (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 78 (77), 29-30)
Ja wiem, w kogo ja wierzę (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 78 (77), 29-30)
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 78 (77), 29-30)
O Panie, Ty nam dajesz (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 78 (77), 29-30)
O Święta Uczto (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 78 (77), 29-30)
Panie, pragnienia ludzkich serc (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 78 (77), 29-30)
Pan zstąpił z nieba (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 78 (77), 29-30)
Pan Wieczernik przygotował (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 78 (77), 29-30)
Pomiędzy lud swój (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 78 (77), 29-30)
Pan siebie, jako Pokarm Życia (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 78 (77), 29-30)
O Panie Tyś moim Pasterzem (3) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 78 (77), 29-30)
Pieśni mówiące o karmieniu się Ciałem Pana (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 78 (77), 29-30)
Skosztujcie i zobaczcie (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 78 (77), 29-30)
Dałeś nam Chleb z nieba Skosztujcie i zobaczcie (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 78 (77), 29-30)
Sławcie usta (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 78 (77), 29-30)
O Boże dzięki Ci składamy (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 3, 16)
Bóg jest miłością (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 3, 16)
Bóg tak ukochał świat, że Syna dał, abyśmy mieli (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 3, 16)
Ubi caritas (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 3, 16)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 3, 16)
Pieśni nawiązujące do tekstu Pisma Świętego /J3,16/ Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy miał życie wieczne (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 3, 16)
U: Dzięki, o Boże Ojcze
Wszystko co żyje
Chwalcie Pana wszyscy
Czego chcesz od nas Panie
Skosztujcie i zobaczcie (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 78 (77), 29-30)
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Z: Niechaj z nami będzie Pan
dowolna pieśń ku czci NMP

Komentarze

Popularne posty z tego bloga